Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Adrodd am Dipio Anghyfreithlon

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am dipio anghyfreithlon yn unig.  Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Unwaith i ni dderbyn eich cais, byddwn yn cael gwared ar sbwriel sydd wedi’i adael yn anghyfreithlon ar dir y Cyngor (gan gynnwys tir tai) o fewn 24 awr.  Byddwn yn cysylltu â pherchnogion tir agored preifat i ofyn iddynt gael gwared ar sbwriel sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon ac os na fyddant yn gwneud hynny byddwn yn cymryd camau gorfodi yn erbyn y tirfeddiannwr lle bo hynny’n bosibl.

Os na fyddwn yn gallu cael gwared ar y sbwriel sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd o fewn 5 diwrnod gwaith.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.

Gofynnwn i chi lenwi’r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi’n glir neu’n gyflawn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1 Am y sbwriel sydd wedi’i adael

Rhowch y manylion canlynol i’n helpu i brosesu eich cais:


Ydych chi’n gwybod pwy sy’n berchen ar y tir?

2 Pwy a adawodd y sbwriel?

Os ydych chi’n gwybod pwy a adawodd y sbwriel, gallwch roi gwybod i ni yma:3 Eich manylion chi

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod neu pwyswch