Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Adrodd am Graffiti

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am graffiti’n unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Unwaith i ni dderbyn eich cais byddwn yn cael gwared ar graffiti sarhaus/cas ar eiddo sy’n perthyn i’r Cyngor o fewn 4 diwrnod gwaith ac unrhyw graffiti arall o fewn 5 diwrnod gwaith. Os na fyddwn yn gallu cael gwared ar y graffiti byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd o fewn 5 diwrnod gwaith. Os yw’r graffiti ar dir preifat byddwn yn cynnig cael gwared arno o fewn 5 diwrnod gwaith.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.

Gofynnwn i chi lenwi’r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi’n glir neu’n gyflawn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1 Manylion y graffiti

Ble mae’r graffiti?

Lleoliad*

Math o graffiti*

2 Eich manylion chi
Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod.