Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhoi Gwybod I Ni Am Gasgliad Masnach A Fethwyd

Cwblhewch yr adrannau trwy roi'r wybodaeth yn y blychau priodol a gwasgwch y botwm CYFLWYNO i anfon y wybodaeth atom.  I glirio'r ffurflen, gwasgwch y botwm AILOSOD.

Dylech ddefnyddio'r ffurflen hon i roi gwybod i ni am gasgliad masnach a fethwyd yn unig. I adrodd casgliad sbwriel masnach sydd wedi ei fethu, rhaid cael rhif cyfamod casgliad sbwriel masnach gyda Cyngor Bwrdeisdref Wrexham. Os hoffech ofyn cwestiwn neu gyflwyno sylwadau, gwnewch hynny gan ddefnyddio ffurflen atborth y wefan.

Bydd y wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Adran yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Manylion

Rhowch y manylion canlynol i’n helpu i brosesu eich cais:

Manylion y casgliad

Helpwch ni gyda’ch ymholiad trwy lenwi’r manylion isod am y casgliad cymorthedig a fethwyd:

A oedd y bin mewn lle hygyrch ar yr amser cywir yn unol â gofynion y contract?
Diwrnod casglu arferol:
Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.