Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Hysbysiad Chwistrelli/Offer Miniog

Os byddwch yn dod o hyd i chwistrell:

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am fanc ailgylchu sy’n gorlifo’n unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Byddwn yn cael gwared ar wrthrychau miniog/chwistrelli oddi ar dir y Cyngor (gan gynnwys tir yr Adran Tai, mannau chwarae i blant a meysydd parcio) o fewn 2 awr.
Byddwn yn cysylltu â pherchnogion tir agored preifat i ofyn iddynt gael gwared ar offer miniog ac os na fyddant yn gwneud hynny byddwn yn cymryd camau gorfodi yn erbyn y tirfeddiannwr lle bo hynny’n bosibl.

Os nad ydym yn gallu cael gwared ar yr offer miniog neu gael gafael ar berchennog y tir, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd o fewn 5 diwrnod gwaith.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi. Gofynnwn i chi lenwi’r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi’n glir neu’n gyflawn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1 Manylion lleoliad y chwistrell – Ble mae’r chwistrell?
A yw’r nodwydd wedi’i chysylltu â’r chwistrell?

2 Eich manylion chi
Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod i roi gwybod i ni am y chwistrell.