Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Adrodd Ar-lein ynghylch Tatŵs/Tyllu'r Croen

Cymerir pob honiad ynghylch tatwyddion anghyfreithlon/anghofrestredig o ddifrif, a bydd y Tîm Gorfodi Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i'r honiadau hynny.

Tatŵio anghyfreithlon yw:

Does dim isafswm oedran ar gyfer tyllu'r croen (h.y. tyllu'r clustiau) ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae angen cofrestru'r gweithgarwch hwn gyda'r Awdurdod Lleol o hyd.

Bydd y Cyngor yn derbyn ac yn prosesu eich ymholiad yn gyfrinachol. Os hoffech gael cydnabyddiaeth ar ei gyfer, rhowch eich cyfeiriad e-bost i ni.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer adrodd ynghylch pryderon am datwyddion/tyllu'r croen yn unig. Pe bai'n well gennych gynnig awgrym, defnyddiwch ffurflen adborth y wefan yn: www.wrexham.gov.uk/top_navigation/feedbackW.cfm

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Manylion y Tatŵydd / Tyllwr Croen

Rhowch y manylion canlynol i'n helpu i brosesu eich cais:


Manylion am y PryderonEich Manylion Chi

(Ni fyddwn yn cysylltu â chi ond os ydych yn gofyn am gydnabyddiaeth o'ch pryder, neu os bydd angen mwy o wybodaeth arnom)Hidlydd SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch CYFLWYNO i anfon yr adroddiad hwn atom .