Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tân Gwyllt - Cod Cymydog Da

Yn gweithio gyda chi i greu noson Calan Gaeaf a noson Tân Gwyllt fwy diogel

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam yn awyddus i bobl barhau i fwynhau tân gwyllt ac wedi datblygu Côd Cymydog Da i helpu i rwystro arddangosfeydd rhag effeithio ar fwynhad trigolion eraill.

Côd Cymydog Da

Hwyl Tân Gwyllt gyda Chydwybod

Dilynwch y côd tân gwyllt bob amser.