Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gwestiynau Safonau Masnach Ar Lein

Rydym yn croesawu cwestiynau gan ddefnyddwyr a'r gymuned fusnes ar y gwasanaeth, a'r ddeddfwriaeth a orfordir gennym. Fel rheol, medrwn ond gynorthwyo trigolion a masnachwyr o Wrecsam.

Caiff y wybodaeth a gyflwynwch ei derbyn a'i phrosesu gan Safonau Masnach. Bydd y wybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Bydd Safonau Masnach yn cysylltu gyda chi o fewn 5 diwrnod gwaith.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer gofyn am wybodaeth ar wasanaethau a deddfwriaeth Safonau Masnach yn unig. Os ydych eisiau anfon sylwadau neu adborth ar wasanaethau eraill neu'r wefan hon, yna defnyddiwch ffurflen adborth y wefan >>.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Mae'r rhannau a ddynodir gyda * yn rhai mandadol, y mae'n rhaid eu llenwi.

Eich Manylion Chi
Hidlwr SbamCliciwch ar y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich cwestiwn