Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Crefftwyr Cymeradwy Trustmark Safonau Masnach Wrecsam

Mae Tîm Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu Cynllun Crefftwyr Cymeradwy ar gyfer yr ardal.

Mae’r Cynllun yn eich galluogi i ddod o hyd i grefftwr i wneud gwaith atgyweirio, cynnal a chadw neu wella ar eich eiddo sydd wedi’i gymeradwyo o dan y safon TrustMark.

TrustMark yw’r cynllun cymeradwy i grefftwyr a gefnogir gan y Llywodraeth sydd wedi’i gynllunio i sicrhau bod gan grefftwyr enw da a’u bod yn gwneud gwaith o ansawdd da. Mae busnesau sy’n dod yn aelodau o’r cynllun yn ymrwymo i wneud busnes mewn ffordd gyfreithiol, gonest a theg a chânt eu harchwilio a’u monitro gan Weithredwr Cynllun Trustmark. Rydym yn gweithio gydag Exor Management Sevices Limited i sicrhau y caiff ein Cynllun Cymeradwy i Grefftwyr ei reoli’n briodol yn unol â safonau TrustMark.

Er mwyn dod o hyd i grefftwr Trustmark cymeradwy yn eich ardal chi neu am fwy o wybodaeth am y cynllun cliciwch ar y ddolen isod:

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.