Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ansawdd Awyr

Mae'r aer a anadlwn yn effeithio ar ein bywydau beunyddiol. Dyma pam mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymroddedig i fonitro a gwerthuso ansawdd awyr i'n helpu i benderfynu ar effeithiau llygredd awyr ar iechyd a'r amgylchedd ehangach.

Gallwch gael gwybodaeth am Strategaeth Ansawdd Awyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o'r cysylltiadau canlynol: