Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hwylddydd yn Nyfrbont Pontcysyllte, Basn Trefor

Dewch i'r Hwylddydd i'r Teulu ym Masn Trefor gerllaw Dyfrbont Pontcysyllte, ddydd Sadwrn 3 August 2013, 12 – 5pm.

Bydd digonedd o weithgareddau a stondinau i'w mwynhau, yn ogystal â reidiau i'r plant, teithiau mewn cwch ar draws y draphont ddŵr, adar ysglyfaethus, ymlusgiaid, anifeiliaid a bwystfilod bychain.

Mae mynediad AM DDIM ac mae croeso i bawb i ddod draw ac ymuno â'r hwyl! Mae digoned o le i barcio am ddim gerllaw.