Glaw Trwm

Dim rhybudd tywydd.

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Cynghorir y cyhoedd i gymryd gofal ychwanegol a ffonio Llinell Lifogydd Asiantaeth (cysylltiadau allanol) yr Amgylchedd am rybuddion o lifogydd a chyfeirio at Traffig Cymru (cysylltiadau allanol) am gyngor am gyflwr y ffyrdd.

Rhybudd Tywydd Garw'r Swyddfa Dywydd

Weather warnings

Weather warnings generated by the Met Office Weather Widget

yn ôl i'r brig