Eisteddfod Genedlaethol - Wrecsam 2011 (30 Gorffennaf - 6 Awst 2011)

Cyngor yn dechrau mynd i ysbryd yr ŵyl!

Mae ein cynlluniau bellach yn barod ac rydym yn hyderus y bydd Eisteddfod eleni yn llwyddiant ysgubol.

Rydym hefyd wedi rhoi amrywiaeth ffantastig o weithgareddau yn yr awyr agored, ac o dan do ar stondin y Cyngor, a gellwch eu  gweld ar on "Gweithgareddau'r Cyngor ar stondin y Steddfod eleni"

Yn ystod yr wythnos bydd cynllun traffig gwahanol a system unffordd dros dro ar waith.  Am ragor o wybodaeth ewch i "Yr Eisteddfod – Hysbysiad Ymlaen Llaw am Gyfyngiadau Traffig".

Gosodir arwyddion bythefnos cyn yr Eisteddfod er mwyn i fodurwyr fod yn ymwybodol y bydd newidiadau i system y ffyrdd, a rhoi digon o gyfle iddynt ystyried ffyrdd gwahanol i’w defnyddio yn y cyfnod hwn.  Bydd bob maes parcio wedi ei arwyddo’n glir, a gwnawn bob ymdrech i leihau ciwiau i mewn i’r meysydd parcio.

Mae’r Cyngor wedi trefnu gwasanaeth bws yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod a bydd bysiau yn teithio o’r Maes i’r Orsaf Trên Cyffredinol a’r orsaf fysiau bob 10 munud o 7.50am hyd 10.30pm.  Cost y siwrnai fydd £1 a cheir consesiynau.

Bydd timau Ailgylchu Gwastraff yn gyfrifol am glirio sbwriel o’r ardaloedd o amgylch y Maes ac mae gan ein swyddogion Iechyd Cyhoeddus a Thrwyddedu gynlluniau ar waith i sicrhau ein bod yn iach a diogel drwy gydol yr wythnos.  Hefyd, mae’r rheoliadau trwyddedu angenrheidiol bellach ar waith. Amserlenni Bysiau

Gwerthfawrogwn ddealltwriaeth a chefnogaeth ein trigolion sy’n byw o amgylch y Maes ei hun tra cwblheir gwaith i baratoi’r safle - paratoad ar gyfer digwyddiad fydd o’r safon uchaf un, ac a fydd yn dangos ardal Wrecsam i Gymru gyfan a thu hwnt.

Gobeithiwn yn fawr y bydd pobl Wrecsam yn mwynhau’r Eisteddfod, fel mae trigolion o bob rhan o Gymru wedi mwynhau dros y blynyddoedd.  Pan fydd y giatiau’n agor ar 29 Gorffennaf bydd croeso cynnes iawn i bawb.

Newyddion Diweddaraf

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 18 - Fformat PDF 202Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 17 - Fformat PDF 202Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 16 - Fformat PDF 202Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 15 - Fformat PDF 315Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 14 - Fformat PDF 295Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 13 - Fformat PDF 110Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 12 - Fformat PDF 1.0Mb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 11 - Fformat PDF 426Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 10 - Fformat PDF 426Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 9 - Fformat PDF 573Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 8 - Fformat PDF 144Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 7 - Fformat PDF 187Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 6 - Fformat PDF 119Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 5 - Fformat PDF 143Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 4 - Fformat PDF 133Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 3 - Fformat PDF 132Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 2 - Fformat PDF 202Kb

Eisteddfod Genedlaethol Wrexham a'r Fro 2011 Newyddion Diweddaraf # 1 - Fformat PDF 202Kb

Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 2011

Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 2011

Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 2011 - Fformat PDF 1.1Mb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig