Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Doethineb yr Hen Fyd

Doethineb yr Hen Fyd - Arddangosfa hanes, wyddoniaeth a pheirianneg ‘ymarferol’ yn agor yn Amgueddfa Wrecsam - Mewn cydweithrediad â Science Projects Ltd.

Os ydych chi'n hoffi posau a heriau, gwyddoniaeth a pheirianneg ac arbrofion, yna fe fyddwch chi wrth ei bodd ag arddangosfa haf Amgueddfa Wrecsam.

Mae Amgueddfa Wrecsam yn croesawu Doethineb yr Hen Fyd, sef arddangosfa 'ymarferol’ i oedolion a phlant ar gyflawniadau technolegol yr hen fyd. Roedd yna feddylwyr a dyfeiswyr go arbennig ymysg yr Hen Eifftiaid, Rhufeiniaid, Groegiaid a Babiloniaid yna, ac fe allwch chi roi tro ar eu dyfeisiadau eich hun yn yr arddangosfa hon.

Mae eitemau rhyngweithiol yr arddangosfa’n cynnwys: Sgriw Archimedes, peiriannau gwarchae a blif, traphontydd dŵr a bwâu, arwyddion Rhufeinig, cloeon Eifftaidd a llawer mwy o heriau. Dyluniwyd yr arddangosfa ar gyfer teuluoedd gyda phlant, ond gall oedolion fwynhau’r gweithgareddau cystal bob tamaid.

Mae’r arddangosfa’n agor ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf ac mae mynediad am ddim. Bydd yr arddangosfa yno tan 2 Medi.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01978 297 460 neu ewch i dudalen facebook yr amgueddfa.

Science Projects logo