Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam

Canolfan Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam yw'r lle yn Wrecsam i ymchwilio hanes lleol a hanes teulu.


Manylion Cysylltu ac Oriau Agor

Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam
Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryt y Rhaglaw
Wrecsam
LL11 1RB
Ffôn: 01978 297 480
Ffacs: 01978 297 461

ebost: localstudies@wrexham.gov.uk
ebost: archives@wrexham.gov.uk

Cyfnod gwyliau’r Pasg

Ar Agor:  
Dydd Llun 14/4/2014 – Dydd Iau 17/4/2014 (10:00am - 5:00pm)
Dydd Sadwrn 19/4/2014 (10:30am - 3:00pm)
Dydd Mercher 23/4/2014 - Dydd Gwener 25/4/2014 (10:00am – 5:00pm)
Dydd Sadwrn 26/4/2014 (10:30am- 3:00pm)

Ar Gau:
Dydd Gwener y Groglith 18/4/2014; Dydd Llun 21/4/2014; Dydd Mawrth 22/4/2014.

Amseroedd Agor Diwygiedig o Ddydd Llun 28/4/2014:

Ar Agor:
Dydd Llun; Dydd Mercher – Dydd Gwener (10:00am-5:00pm)
Dydd Sadwrn olaf bob mis (10:30am-3:00pm)

Ar Gau:
Dydd Mawrth; Dydd Sadwrn (heblaw am bob Dydd Sadwrn olaf y mis); Dydd Sul; Gwyliau Cyhoeddus

Ceisiadau ddogfen olaf 4.30pm

Rhaid i ddogfennau gael eu harchebu o flaen llaw ar gyfer Dydd Sadwrn.

Cyfleusterau

  • Siop Anrhegion
  • Hufen Iâ
  • Toiledau
  • Mynediad i Gadeiriau Olwyn
  • Parcio ar y safle
  • Maes parcio i Ddeilwyr Bathodynnau Glas
  • Lluniaeth ar gael: Siop Goffi Bwtri (cysylltiadau allanol) - coffïau, cacennau, brechdanau, cawliau ac ystod o brydau ysgafn yn cynnwys rhai o fwydydd gorau yr ardal.

yn ôl i'r brig