Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Dreftadaeth Y Bers : Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae Canolfan Treftadaeth y Bers bellach ar gau i’r cyhoedd.

Ffoniwch Archifdy ac Amgueddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam os hoffech drefnu ymweliad grŵp o’n safleoedd treftadaeth eraill: Gwaith Haearn y Bers, Pyllau Plwm y Mwynglawdd neu Gastell Holt.