Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwaith Haearn Y Bers

Ar ôl ei wneud yn enwog gan John ‘Hurt am Haearn’ Wilkinson, ffigur blaenllaw yn y Chwyldro Diwydiannol, erbyn hyn mae Gwaith Haearn y Bers a fu mor swnllyd unwaith yn swatio’n ddistaw yn Nyffryn Clywedog deniadol, dwy filltir i’r gorllewin o Wrecsam yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Mae teithiau tywysedig i grwpiau ar gael ar gais. Cysylltwch â Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 297460 i gael manylion.

Gweithdai hanes a gwyddoniaeth ysgol ar gyfer disgyblion CA2 - CA3. I gael manylion, cysylltwch â museum@wrexham.gov.uk

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gweddillion archeolegol. Cysylltwch â Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 01978 297460 i gael manylion.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion brown ar gyfer y Bers a Chlywedog oddi ar un ai'r A525 i'r B5098, A483 i'r B5605 a B5098, neu'r B5099 i'r gorllewin o Wrecsam. Edrychwch am arwyddion brown gyda Gwaith Haearn arnynt. I barcio oddi ar y ffordd, ewch ymlaen heibio'r Gwaith Haearn am 150m a throwch i ffwrdd gyferbyn ag Eglwys y Bers.

Mae man gadael a chasglu defnyddwyr cadeiriau olwyn ger mynedfa llawr gwaelod y gwaith haearn.