Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dyn Brymbo

Yn Awst 1958, roedd gweithwyr lleol, gan gynnwys Ron Pritchard, yn tyllu ffos ar gyfer peipen ger rhif 79 Golygfa Sir Gaer, Brymbo, ger Wrecsam, pan ddaethant ar draws mwy na'r disgwyl: capfaen tua 1 droedfedd / 30cm o dan yr wyneb. Roeddent wedi dod o hyd i Ddyn Brymbo.