Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dod o Hyd i’r Tocyn Draig Aur

Fel rhan o’r trefniadau ar gyfer y digwyddiad dragonfest yn Amgueddfa Wrecsam ym mis Ebrill, bydd helwyr draig yn cael y cyfle i ddod o hyd i dri thocyn draig aur mewn bariau siocled arbennig o ddydd Llun 6 Chwefror! Bydd tri o’r bariau yn cuddio tocyn aur a fydd yn cynnig un o’r gwobrau mawr canlynol!

Gwobrau

Diwrnod i’r Teulu ym Mangor-is-y-Coed

A noddwyd gan Wrexham Lager, Cae Ras Bangor-is-y-Coed, Gwesty the Buck House a Wrexham/Prestige Taxis.

Diwrnod pwysigion yn y rasys ar 20 Mai ar gyfer teulu o 4.

Diwrnod Syrffio i’r Teulu yn Surf Snowdonia

Gwers syrffio am y diwrnod i deulu o 4 a llety dros nos mewn pod teulu gan gynnwys brecwast wedi’i goginio.

Talebau Siopa

£200 o dalebau siopa Stryd Fawr yn Wrecsam

Wrth siarad am y digwyddiad, ychwanegodd Karen Harris o Amgueddfa Wrecsam; “Mae digwyddiad dragonfest eleni eisoes yn edrych fel y bydd yn boblogaidd iawn ac mae gennym raglen wych ar gyfer 1 Ebrill! Diolch i’n noddwyr, rydym yn gallu cynnal ein cystadleuaeth tocyn aur yn y cyfnod cyn y dragonfest a chynnig tri o wobrau gwych!”

Ar Werth

O ddydd Llun, 6 Chwefror gallwch brynu ein bariau siocled dragonfest arbennig o'r canlynol:-