Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dysgu

Croeso i Dudalennau Dysgu Gwasanaethau Treftadaeth Wrecsam.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau dysgu ymarferol ar gyfer y blynyddoedd cynnar a thu hwnt yn Amgueddfa Wrecsam. Gellir trefnu sesiynau dysgu yn y lleoliadau canlynol drwy drefniant ymlaen llaw.

Gellir darparu pob sesiwn trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth ac i siarad ag aelod o’r Tîm Dysgu ffoniwch 01978 297460 neu anfonwch e-bost at museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoliad: Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Costau sesiwn ddysgu wedi’i hwyluso yn Amgueddfa Wrecsam  

Estyn Allan

Os nad yw eich ysgol yn gallu ymweld ag un o’n lleoliadau, gall aelod o'r tîm dysgu ddod atoch chi.  Mae’r rhan fwyaf o’n sesiynau â thema ar gael fel gweithdai estyn allan, wedi'u darparu gan staff yr Amgueddfa yn eich ystafell ddosbarth chi.

Clybiau Gwyliau a Chlybiau ar ôl Ysgol

Gall un o’r Tîm Dysgu ddod â'r 'Amgueddfa ar Olwynion' i'ch grŵp. Gallwch archwilio nifer o destunau gan ddefnyddio arteffactau a gwisgoedd i ddod â’r gorffennol yn fyw. £30 ar gyfer sesiwn 1.5awr.