Drysau Agored

Medi 2013 DRYSAU AGORED

www.opendoorsdays.org.uk
029 2034333.

Mae diwrnodau Agor Drysau'n digwydd drwy fis Medi i gyd ac maent yn cynnig mynediad am ddim i'r cyhoedd i fannau ac adeiladau o ddiddordeb hanesyddol a phensaernïol. Mae adeiladau sydd fel arfer yn rhad ac am ddim i ymwelwyr yn cynnig rhywbeth bach arbennig.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, bydd Wrecsam hanesyddol yn cymryd rhan. Mae Amgueddfa Wrecsam, Gwaith Plwm Minera yn ogystal â nifer o atyniadau treftadaeth Cymru, grwpiau cymunedol ac unigolion yn cynllunio digwyddiadau arbennig.

Llyfryn Drysau Agored 2013 1.88Mb

Digwyddiadau 2013

Dyddiad Lleoliad Math Rhif Tudalen
4 Medi Iscoyd Park Taith 1 5
6 Medi Cefn Mawr Taith Gerdded Dywysedig 2 6
7 Medi Traphont Ddŵr Pontcysyllte Taith Gerdded Dywysedig 3 7
  Eglwys y Plwyf, Rhiwabon Diwrnod Agored 4 8
  Gwaith Dur Brymbo Taith Gerdded Dywysedig 5 9
  Castell y Waun Diwrnod Agored / Taith / Sgwrs 6 10
  Erddig Diwrnod Agored 7 11
  Ystafell Aros Hen TDC Diwrnod Agored 8 12
  Sied Hen TDC Diwrnod Agored 9 13
  Glanfa Lo Hen TDC Diwrnod Agored 10 14
  Neuadd Goffa Ceiriog Diwrnod Agored Day 11 15
10 / 13 Medi Neuadd Brynkinalt Taith 12 16
14 Medi Caer Alyn Diwrnod Agored 13 17
  Traphont Ddŵr Pontcysyllte Taith Gerdded Dywysedig 14 18
  Theatr Y Stiwt Taith 15 19
  Capel Bethlehem, Castell Penuel a Pharc Ponciau Taith Gerdded Dywysedig 16 20
20 Medi Canolfan Dreftadaeth Glowyr Llai Taith 17 21
21 Medi Pyllau Plwm y Mwynglawdd Diwrnod Agored / Taith 18 22
  Traphont Ddŵr Pontcysyllte Taith Gerdded Dywysedig 19 23
  Eglwys yr Holl Saint, Gresffordd Taith 20 24
27 Medi Eglwys Sant Chad, Holt Sgwrs 21 25
28 Medi Maes Glas Holt Diwrnod Agored 22 26
28 / 29 Medi The Hollybush Inn Amddangosfa / Taith Gerdded Dywysedig 23 27
29 Medi Glofa'r Bers Diwrnod Agored 24 28

yn ôl i'r brig