Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Drysau Agored 2016

Drysau Agored ydi dathliad pensaernïaeth a threftadaeth mwyaf Cymru. Mae’r fenter yn cael ei chynnal drwy gydol mis Medi ac yn rhoi cyfle i bobl fwynhau mannau ac adeiladau o ddiddordeb hanesyddol a phensaernïol yn rhad ac am ddim.

Ac, wrth gwrs, mae Wrecsam hanesyddol hefyd yn cymryd rhan. Mae Amgueddfa Wrecsam, Pyllau Plwm y Mwynglawdd yn ogystal â nifer o atyniadau treftadaeth, grwpiau cymunedol ac unigolion yn cynllunio digwyddiadau arbennig.

Digwyddiadau Drysau Agored yn Wrecsam

I gael manylion digwyddiadau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac ar draws Cymru, ewch i: