Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddoli yn Amgueddfa ac Archifau Wrecsam

Croeso i wirfoddoli Gwasanaeth Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd y dudalen hon yn eich helpu i ddysgu mwy am beth yw gwirfoddolwr, sut y gallwch helpu, ein rhaglen wirfoddoli, pa swyddogaethau gwirfoddolwyr sydd ar gael a beth i'w wneud nesaf.

Beth yw gwirfoddolwr?

Mae gwirfoddolwyr yn bobl sy'n cynnig eu hamser am ddim ar sail ddi-dâl er budd y gymdeithas a'r gymuned.

Sut allwch chi helpu?

Rydym yn ceisio cael gwirfoddolwyr i'n helpu i ymestyn y gwaith a wnawn. Cynigiwn swyddogaethau yng ngolwg y cyhoedd a swyddogaethau tu ôl i'r llenni. Mae pob swyddogaeth yn dyngedfennol er mwyn cyfoethogi profiad yr ymwelydd.

Yng ngolwg y cyhoedd

Gallech fod yn gwirfoddoli yn ein horielau gan gynnig gwybodaeth i'n ymwelwyr am ein harddangosfeydd, neu'n cynorthwyo gyda'r troli teimlo er mwyn helpu dod â chasgliadau'n fyw. Gallech helpu gyda gweithgareddau addysgol a gweithdai i blant o bob oed!

Tu ôl i'r llenni

Gallech fod yn helpu yn ein hadran gasgliadau drwy dynnu lluniau eitemau ac ychwanegu gwybodaeth am yr eitem ar ein cronfa ddata. Gallech fod yn ymchwilio i amrywiaeth o wahanol bynciau ar gyfer arddangosfa neu hyd yn oed yn casglu neu'n creu adnoddau astudiaethau lleol.

Y cwbl rydym yn chwilio amdano yw brwdfrydedd a pharodrwydd i ddysgu! Pan fyddwch yn cofrestru eich diddordeb mewn swyddogaeth wirfoddoli anfonir proffil o rôl gwirfoddolwr atoch. Bydd hyn yn rhoi rhagor o wybodaeth am y rôl i chi, beth rydym yn chwilio amdano a pha dasgau y bydd disgwyl i chi eu gwneud.

Ein rhaglen gwirfoddoli ac ymgyfarwyddo

Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr yn ôl yr angen, ac er budd ar y cyd.

Gofynnwn i wirfoddolwyr gwblhau ein rhaglen ymgyfarwyddo cyn y byddant yn dechrau ar eu swyddogaeth. Mae'r rhaglen wirfoddol yn cynnwys sesiwn 'Cyfarfod a Chyfarch', ffurflen gais, cyfweliad anffurfiol, hyfforddiant a chyfnod prawf diffiniedig er mwyn caniatáu i chi ddod i wybod mwy am eich swyddogaeth wirfoddoli.

Fel rheol bydd angen dau eirda.

Disgwyliadau

Gallwch ddisgwyl derbyn hyfforddiant a chefnogaeth barhaus ffantastig, digwyddiadau cymdeithasol i wirfoddolwyr drwy gydol y flwyddyn, rolau gwirfoddoli ychwanegol unigryw, a chyfle i gyfrannu at wella a datblygu'r amgueddfa drwy ein fforwm gwirfoddoli blynyddol.

Mae bod yn rhan o'r tîm gwirfoddoli yn brofiad buddiol a chyfoethog - peidiwch â chymryd ein gair ni, ewch i broffiliau'r gwirfoddolwyr i weld beth yw barn ein gwirfoddolwyr presennol!

Cyfleodd ar hyn o bryd

Bydd cyfleoedd am rolau gyda’r cyhoedd ar gael o fis Mawrth 2019.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth neu dilynwch ni ar social media.

Beth i'w wneud nesaf

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â'r Swyddog Mynediad ac Addysg Cynorthwyol am sgwrs gyfeillgar ar: 01978 297460 neu 01978 297465.

Fel arall anfonwch e-bost at: museumvolunteers@wrexham.gov.uk