Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwilt Hynod Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam yn un o’r arteffactau eiconig yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd ei arddangos ddiwethaf yn Wrecsam yn arddangosfa celf a chrefft Eisteddfod Genedlaethol 1933, ac mae’r cwilt yn dychwelyd i’w gartref am arddangosfa arbennig yng Ngaleri 1 Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

The Wonder Quilt of Wrexham

Mae’r cwilt yn gwrlid clytwaith un-haen wedi’i wneud o 4,525 darn o frethyn lliw. Mae’r cynllun yn cynnwys golygfeydd o’r Beibl, tirnodau Cymru yn y 19eg Ganrif a motiffau’n symboleiddio pedair cenedl y Deyrnas Unedig a diwylliannau’r byd. Mae’n un o’r enghreifftiau prin sydd wedi goroesi o’r ffasiwn ymysg teilwriaid medrus iawn yn ystod canol y 19eg ganrif o gynhyrchu croglenni a charthenni clytwaith anferth, ond manwl.

Credir fod y cwilt, a gymerodd y prif deiliwr, James Williams, ddeng mlynedd i'w gwblhau wedi gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn Arddangosfa Trysorau Celf a Diwydiannol Gogledd Cymru a Siroedd y Gororau yn 1876. Cafodd ei ddangos yn Arddangosfa’r Ymerodraeth Brydeinig yn Wembley hefyd yn 1925. Fe brynodd Amgueddfa Werin Cymru y cwilt gan ŵyr James Williams, Richard Williams, yn 1935 yn dilyn llythyr gan gyfreithiwr lleol oedd wedi amlygu ei bwysigrwydd diwylliannol i Gymru fel enghraifft o gelf gwerin.

Yn fwy diweddar mae wedi bod yn brif atyniad mewn arddangosfeydd tecstilau mewn amgueddfeydd blaenllaw yn Llundain, Berlin a Fiena. Y cwilt oedd canolbwynt arddangosfa Celf Werin Prydain 2014 yn Tate Britain.

Bydd y cwilt yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Wrecsam o 12 Mai tan 25 Tachwedd 2017. Ochr yn ochr â’r cwilt bydd cyfres o gwiltiau wal bychan, wedi eu hysbrydoli gan gampwaith James Williams a’u cynhyrchu gan aelodau o Urdd y Cwiltwyr (Rhanbarth 13 - Gogledd Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr).

Mae’r arddangosfa wedi ei churadu mewn partneriaeth â chadwraethwyr tecstilau a chadwraethwyr Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

Dolenni Allanol