Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddolwyr ifanc yn Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam

Os ydych yn chwilfrydig, yn caru hanes, yn hoffi rhannu storïau a helpu ein hymwelwyr, rhowch gynnig ar wirfoddoli gyda ni fel Gwirfoddolwr Ifanc?

Mae ein Gwirfoddolwyr Ifanc yn dechrau yn 10 oed ac yn ein helpu gyda digwyddiadau crefft teuluol yn ystod gwyliau’r ysgol (fel arfer ar ddydd Mawrth) ac yn rhedeg ein troli trin, yn helpu teuluoedd ddod o hyd i bethau gyda’i gilydd.

Byddwch hefyd yn dysgu am y gwaith y mae amgueddfeydd yn ei wneud, gwneud ffrindiau newydd a chael dweud eich dweud ar sut mae'r amgueddfa yn cael ei redeg drwy fforwm ieuenctid.

Swnio'n dda? Yna cysylltwch â ni i weld os oes gennym lefydd gwag.

Ffon: 01978 297460

Ebost: museumeducation@wrexham.gov.uk