Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddolwyr ifanc yn Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam

Croeso i dudalen we Gwirfoddolwyr Ifanc!

Yma gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am wirfoddoli gyda ni yn Amgueddfa ac Archifady Wrecsam.

Gwirfoddolwr yw rhywun sy'n rhoi eu hamser yn rhydd ac yn ddi-dâl i helpu eraill.

Fel Gwirfoddolwr Ifanc byddwch yn dod yn Alluogwr Oriel Gwirfoddol. Mae'r rôl wirfoddolwr hon yn golygu edrych ar ôl ein horielau, siarad ag ymwelwyr a thrin gwrthrychau go iawn neu replica ar ein troli drin!

Byddwch hefyd yn darparu gweithgareddau ymarferol i deuluoedd yn yr orielau, a gallwch helpu yn ein clwb hanes misol neu pan fyddwn yn cynnal digwyddiadau arbennig.

Byddwch yn cael eich goruchwylio gan oedolyn, ond chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod ymwelwyr yn cael y profiad gorau posibl.

Gall unrhyw un rhwng 10-15 oed wirfoddoli fel rhan o'n rhaglen Gwirfoddolwyr Ifanc. Gall unrhyw un sy'n 16 oed a throsodd ymuno â'n rhaglen wirfoddoli oedolion.

Ar hyn o bryd mae ein Gwirfoddolwyr Ifanc yn ein helpu ar y trydydd dydd Sadwrn o bob mis yn ystod oriau agor yr amgueddfa, 11am - 1pm ac ar ddiwrnodau penodol yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gofynnir i chi ymrwymo i chwe sesiwn dwy awr y flwyddyn.

Rydym yn croesawu plant ac oedolion ifanc sydd â diddordeb mewn hanes, yn frwdfrydig ac sy'n barod i ddysgu!

Beth ydych chi'n ei gael ohono?

Sut y gallaf gymryd rhan?

Mae'n ddrwg gennym, mae ein rhaglen Gwirfoddolwyr Ifanc ar hyn o bryd yn llawn. Cysylltwch â ni a gadewch eich manylion er mwyn i ni eich ychwanegu at ein rhestr aros. Peidiwch â phoeni, fyddwn ni ddim yn anghofio amdanoch chi a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo lle ar gael. Yr amser aros ar hyn o bryd yw tua 12 mis.