Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Preswylwyr

Yn anffodus, ni fydd modd defnyddio rhai gwasanaethau ar-lein ar y wefan hon ddydd Sul 5ed Gorffennaf oherwydd gwaith cynnal a chadw brys. Fel pob gwefan, o bryd i’w gilydd mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â gwaith sy’n gallu achosi aflonyddwch ar gyfer ein cwsmeriaid ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Ni allwn roi amser penodol pryd fydd y safle’n gweithio ond gellid disgwyl iddi fod ar gael ddydd Llun 6ed.

Twitter

Newyddion y Cyngor

Ar y wefan

Digwyddiadau