Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Stryt Las

Mae Parc Stryt Las yn gynefin pwysig i’r Fadfall Ddŵr Cribog ac fe’i lleolir rhwng  Rhos a Johnstown.  Mae’r ardal hon o laswelltir, coetiroedd a phyllau yn darparu cartref ardderchog ar gyfer amffibiaid.  Gellir canfod llyffantod, brogaod, madfallod llyfn a madfallod Palmate yn y parc, ond y Madfallod Dŵr Cribog sy’n gwneud y safle mor arbennig.  Mae’r Fadfall Ddŵr Gribog yn brin ledled gogledd Ewrop.  Fodd bynnag, mae’r pyllau isel yn yr ardaloedd o amgylch Wrecsam yn gadarnle i’r amffibiad hwn.  Gan fesur hyd at chwe modfedd o hyd, mae’r gwryw yn tyfu crib ysblennydd er mwyn denu’r fenyw yn y tymor bridio.  Bydd y madfallod benyw yn dodwy eu hwyau yn y pyllau ym mis Ebrill a Mai.  Bydd yr ifanc yn gorwedd yn y dŵr cyn mynd ar y tir ym mis Awst.  Mae Parc Stryt Las ynghyd â Bonc yr Hafod yn rhan o Ardal Gadwraeth Arbennig Johnstown oherwydd y Madfallod Dŵr Cribog ac felly yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Gyda llwybrau gydag arwyneb o amgylch y parc mae Stryt Las yn hygyrch i chi fforio, gwylio’r adar dŵr a chofiwch edrych am gerflun mawr y fadfall ddŵr.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam

Sut i gyrraedd yno

Wedi'i leoli ar y B5605 rhwng Rhos a Johnstown, nid yw Stryt Las ond munudau o ffordd osgoi A483 Wrecsam a gellir ei gyrraedd yn hawdd o ganol tref Wrecsam.

Cyfeiriad y parc

Parc Stryt Las
Ffordd Cwm Glas
ger Stryd y Parc
Johnstown
Wrecsam

Oriau agor

Mae'r parc ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Cyfleusterau