Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 84 digwyddiadau.

Crefft Creu a Chadw

Dydd Mawrth 27 Awst Crefft Creu a Chadw 1pm – 3pm (galw heibio) Dewch i greu tegan peg Pêl-droediwr neu archarwr – dewiswch chi! Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 27/08/2019
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer 3+ oed / 3+ years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12540

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 28/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12432

Ty Mawr – Peintio Cerrig

Creu eich pwysau papur perffaith eich hun.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 29/08/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12433

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/

Lleoedd: Twr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 29/08/2019
Amseroedd: 13:00 - 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12567

Beicio Mynydd Eithafol a Bandiau

Dewch draw am brynhawn o feiciau mynydd a bandiau. Mae beicwyr mynydd eithafol yn dangos eu styntiau. Teithiau ffair, bwyd a hwyl.

Lleoedd: Caeau Chwarae, Yr Hôb / Willow Playing Fields, Hope
Dyddiad: 31/08/2019
Amseroedd: 11am - 10pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt James Hoynes ar 07795566808 neu ebost jhoynes@sky.com

Pris Tocyn: Oedolion/Adults £4; Plant/Children £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12580

Taith Tywys Gwaith Haearn y Bers

Mwynhau dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn', John Wilkinson. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn. Dim angen bwcio lle, dim ond dod draw. Lle parcio ar gael yn Canolfan Treftadaeth Y Bers: LL14 4HT

Lleoedd: Gwaith Haearn y Bers / Bersham Ironworks
Dyddiad: 07/09/2019
Amseroedd: 10AM - 11.30AM

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12476

MusiKeys - Gwersi Piano Grŵp i Blant 5+ oed

Mae dosbarthiadau MusiKeys yn wersi bysellfwrdd electronig i blant sydd eisiau dysgu sgiliau bysellfwrdd / piano. Cynhelir y dosbarthiadau yn Wrecsam, Gogledd Cymru, ar foreau Sadwrn yn ystod tymor yr ysgol o 9am yn Neuadd Bentref Marchwiel. Mae ein cwricwlwm arloesol yn sicrhau bod plant yn derbyn addysg cerddoriaeth eang yn ogystal â'u dysgu piano, gan gynnwys sgiliau clywedol a theori. Credwn fod camau cynnar dysgwyr y piano yn ffynnu mewn lleoliad grŵp ac y dylai pob plentyn ddechrau ei daith dysgu piano mewn amgylchedd mor bleserus, anogol.

Lleoedd: Neuadd y Pentref Marchwiel / Marchwiel Village Hall
Dyddiad: 07/09/2019
Amseroedd: 9:00 - 10:00am

Addas ar gyfer Plant / Children

Cyswllt Thomas Matthias ar 07955 370244 neu ebost musikeys@outlook.com

Swyddfa Bocs: 07955 370244 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://musikeys.wixsite.com/musikeys/contact (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12525

Parc y Ponciau – Diwrnod o Hwyl

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc y Ponciau

Lleoedd: Parc y Ponciau
Dyddiad: 07/09/2019
Amseroedd: 1.00pm – 5.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran / All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12435

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12436

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12165

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

1.00pm - 4.00pm. Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 02/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12437

Tŷ Mawr – Sesiwn flasu Dosbarth Crefftau Ffeltio â Nodwydd – Madarch a Chaws Llyffant Hudolus

Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12438

Dyffryn Moss – Digwyddiad Glanhau’r Hydref

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch â menig gyda chi.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 06/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12439

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol Dewch i helpu tacluso'r parc. 10am – 12pm - Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12440

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12166

Adeiladu a Rheoli Gweithlu Effeithiol

Mae ymrwymiad gweithwyr cyflogedig yn bwysicach nac erioed. Mae arweinwyr busnes blaengar yn sylweddoli bod y llwybr i fusnes effeithlon, deinamig sy’n creu elw yn dechrau gyda'i bobl. Oes gan eich busnes yr offer a’r wybodaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i nid yn unig gadw eu staff allweddol yn eich busnes ond hefyd i gael gwared ar y bobl sydd yn dal eich busnes yn ei ôl? Ydi eich prosesau AD a chyfraith cyflogaeth yn ddigon hyblyg i yrru eich busnes ymlaen? Ymunwch â ni ar y cwrs arloesol ac effeithiol i newid wyneb eich gweithle i gynyddu perfformiad ac elw. Yn ystod y sesiwn bydd Evans Lamsley yn delio gyda: Defnydd effeithiol o weithdrefnau cyfraith cyflogaeth ac AD, cydbwyso iechyd a lles, creu strategaeth 6 mis i gynyddu ymrwymiad a phroffidioldeb. Pwy ddylai fynychu: Perchnogion busnes, cyfarwyddwyr, pobl broffesiynol AD neu reolwyr gyda chyfrifoldeb am staff.

Lleoedd: Ystafell 4, Pentref Busnes Yr Orsedd | Suite 4, Rossett Business Village
Dyddiad: 10/10/2019
Amseroedd: 10am – 4pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Evans Lamsley ar neu ebost hello@evanslamsley.com

Gwefan: https://evanslamsley.com/training-events-networking/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £100 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12545

Llwybr Llusernau yng Nghoedwig Plas Power

Dewch i archwilio’r goedwig yn y nos gyda llwybr o oleuadau, adroddwr straeon a diodydd o amgylch y tân. Ewch i wefan y Woodland Trust i weld yr amseroedd. Mae’n rhaid i chi gadw eich lle: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn Rhaid i blant dan 16 oed ddod gyda rhiant neu warcheidwad. www.woodlandtrust.org.uk/news/events

Lleoedd: Melin y Nant Nant Mill
Dyddiad: 12/10/2019
Amseroedd: 5.30pm – 8.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn£5 for 1 child and 1 adult

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12441

Glanhau Stryt Las

Glanhau Stryt Las Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm t 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12442

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12443

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 28/10/2019
Amseroedd: 10.00am - 3.00pm

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12444

Tŷ Mawr – Hwyl Calan Gaeaf

Llond crochan o hwyl a sbri – wynebau'r coetir, taflu cylchoedd Calan Gaeaf, swynion hud a lledrith, towcio afalau a llawer mwy. Hwyl i’r teulu gyda gwisg ffansi.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 31/10/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.go.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12445

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 06/11/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 711941 neu ebost junemclaughlin@btinternet.com

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12446

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 09/11/2019
Amseroedd: 11.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12447

Parc Acton – Digwyddiad Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12448

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 04/12/2019
Amseroedd: 1.00pm - 4.00pm.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12450

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd Ewch i dudalen Facebook ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 08/12/2019
Amseroedd: ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12449

Sioe Tatŵs Wrecsam

Dewch draw i 3ydd Sioe Tatŵs flynyddol Wrecsam a mwynhewch yr hyn sydd wedi dod yn adnabyddus fel y Sioe Tatŵs gyfeillgar ar y calendr, dewch draw i gael Tatŵ gan rai o brif artistiaid y DU a dewch i gwrdd â rhai o chwedlau'r DU o'r fasnach, mae yna ddigonedd o stondinau yn gwerthu popeth o ryfeddodau tacsidermi i gyffug blasus a rhai o'r dillad gorau y gallwch eu dychmygu, mae cerddoriaeth fyw, gweithredoedd burlesque a gweithredoedd bwyta tân. Gallwch gymryd rhan yn y broses o ddewis enillydd y duels Tatŵ sy'n cael eu beirniadu gan bleidlais gyhoeddus, i gyd os ydych chi'n gefnogwr Tatŵ, byddwch wrth eich bodd â'r digwyddiad hwn ac os nad ydych chi wedi newid eto, y digwyddiad hwn fydd yr un i'ch denu chi

Lleoedd: Canolfan Chwaraeon Glyndwr sports centre
Dyddiad: o 16/11/2019 i 17/11/2019
Amseroedd: 10am to 8pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Nick Green ar 01978290876 neu ebost info@wrexhamink.com

Gwefan: http://Eventim (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12597

Gwyl Gerddoraieth 'Country Roads'

Gŵyl gerddoriaeth gwlad a gwerin yw hon. Mae'n benwythnos llawn llawn hwyl i'r teulu. Bydd stondinau a gwersylla ar gael, hyfforddiant dawnsio llinell, rafflau, Bingo Gwyddelig. Digwyddiad tocyn yn unig yw hwn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu. Artistiaid gwledig byw, a disgo gwledig.

Lleoedd: Bryn Y Grog Hall, Marchwiel LL13 0SR
Dyddiad: o 23/08/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: TBC/I'w gadarnhau.

Addas ar gyfer All Ages/Pob Oedran

Cyswllt Tracy Butler ar 07809904240 neu ebost countryroadsfest@outlook.com

Swyddfa Bocs: 07809904240 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: TBC/I'w gadarnhau

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12215

Clwb Ffilm i'r Teulu HAF 2019

Ymunwch â ni yn ein sinema bob prynhawn Mercher yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer dangosiadau o glasuron i'r teulu! Rhestr llawn o ffilmiau a dolenni tocynnau isod. Popgorn a diodydd ar gael o flaen llaw.

Lleoedd: Gofod Perfformio - Tŷ Pawb - Performance Space
Dyddiad: o 24/08/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1:00 - 3:00 pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham@gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/o/ty-pawb-6332242575?fbclid=IwAR3b_tq7U0v6lJCtrEVi4pbOqwlDtyyM3a_nHNIdwUx0BA8Uscsbx3j6Ki4 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tocyn / Ticket: £3 Tocyn Teulu i 4 / Family Ticket for 4: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12612

Clwb Ffilm i'r Teulu HAF 2019

Ymunwch â ni yn ein sinema bob prynhawn Mercher yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer dangosiadau o glasuron i'r teulu! Rhestr llawn o ffilmiau a dolenni tocynnau isod. Popgorn a diodydd ar gael o flaen llaw. FFILMIAU / FILMS: Dydd Mercher/Wednesday 24/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie' [2014] Dydd Mercher/Wednesday 31/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie 2: The Second Part' [2019] Dydd Mercher/Wednesday 7/8/2019, 1.00pm 'Moana' [2016] Dydd Mercher/Wednesday 14/8/2019, 1.00pm 'Up' [2009] Dydd Mercher/Wednesday 21/8/2019, 1.00pm 'Aladdin' [1992] Dydd Mercher/Wednesday 28/8/2019, 1.00pm 'Wreck-It Ralph' [2012]

Lleoedd: Gofod Perfformio - Tŷ Pawb - Performance Space
Dyddiad: o 24/08/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1:00 - 3:00 pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham@gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/o/ty-pawb-6332242575?fbclid=IwAR3b_tq7U0v6lJCtrEVi4pbOqwlDtyyM3a_nHNIdwUx0BA8Uscsbx3j6Ki4 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tocyn / Ticket: £3 Tocyn Teulu i 4 / Family Ticket for 4: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12613

Clwb Ffilm i'r Teulu HAF 2019

Ymunwch â ni yn ein sinema bob prynhawn Mercher yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer dangosiadau o glasuron i'r teulu! Rhestr llawn o ffilmiau isod. Popgorn a diodydd ar gael o flaen llaw. -FFILMIAU / FILMS: Dydd Mercher/Wednesday 24/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie' [2014] Dydd Mercher/Wednesday 31/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie 2: The Second Part' [2019] Dydd Mercher/Wednesday 7/8/2019, 1.00pm 'Moana' [2016] Dydd Mercher/Wednesday 14/8/2019, 1.00pm 'Up' [2009] Dydd Mercher/Wednesday 21/8/2019, 1.00pm 'Aladdin' [1992] Dydd Mercher/Wednesday 28/8/2019, 1.00pm 'Wreck-It Ralph' [2012]

Lleoedd: Gofod Perfformio - Tŷ Pawb - Performance Space
Dyddiad: o 24/08/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1:00 - 3:00 pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham@gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/o/ty-pawb-6332242575?fbclid=IwAR3elfZP90wTamuMqVGG5okKfUtMRQqwGeSnWW5V-uduhY8ViH1VasqyA1Y (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tocyn / Ticket: £3 - Tocyn Teulu i 4 / Family Ticket for 4: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12615

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 27/08/2019 i 31/08/2019
Amseroedd: Tues-Fri: 10am - 4.30pm; Sat 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12584

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 09/09/2019 i 14/09/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12585

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 23/09/2019 i 28/09/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12586

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 07/10/2019 i 12/10/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30 pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12587

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 21/10/2019 i 26/10/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30 pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12588

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 28/10/2019 i 02/11/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12589

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 04/11/2019 i 09/11/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12590

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 18/11/2019 i 23/11/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12591

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 06/12/2019 i 11/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12593

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 09/12/2019 i 14/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12592

Am Ddim Gweithdai Codio

Am Ddim Gweithdai Codio yn Llyfrgell Wrecsam yn ystod gwyliau’r haf Ymunwch â ni yma ar Ddydd Mawrth 30ain Gorffennaf a Dydd Mawrth 27ain Awst am fore o wyddoniaeth cyfrifiadurol a sialensau codio llawn hwyl gyda Technocamps! Amser y Sesiynau fydd 9.30am - 11am Yn addas ar gyfer plant 8+ Siaradwch efo aelod o staff am fwy o fanylion

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam/Wrexham Library
Dyddiad: o 30/07/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: 9.30-11

Addas ar gyfer 8-11

Cyswllt Nerys Woodall ar neu ebost nerys.woodall@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12602

Clwb 3 o'r gloch

Stori, lego, posau, jigso a lliwio

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 31/07/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 3 - 4

Addas ar gyfer Plant / Children 5 -10

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12618

Amser Stori a Chân dwyieithog i fabanod

Amser Stori a Chân dwyieithog i fabanod gyda phaned i’r rhieni ar ôl bob dydd Gwener yn ystod gwyliau’r hâf 10.00—10.30yb

Lleoedd: Llyfrgell Rhos/Rhos Library
Dyddiad: o 02/08/2019 i 30/08/2019
Amseroedd: 10 - 10.30am

Addas ar gyfer Plant 0-3 oed. Children 0-3 years

Cyswllt Rhos Library ar 01978 840328 neu ebost rhos.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12574

Paentio Gwyneb

Dewch i gael eich gwyneb wedi ei baentio gan yr anhygoel Sophia Leadill Face and Body Art am dim ond £1 o 12 tan 2pm ar y dyddiadau canlynol: 31/08 07/09 14/09 28/09 Pethau eraill i’w gwneud Gofynnwch i Cwtch Ceramics am fanylion eu gweithgareddau creadigol i blant, gan gynnwys paentio crochenwaith a chreu sleim. Ewch draw i No.22 i greu eich pizza blasus eich hun. Dilynwch dudalen Tŷ Pawb ar Facebook www.facebook.com/typawb i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am b erfformiadau cerddorol, lansio arddangosfeydd a llawer mwy

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 31/08/2019 i 28/09/2019
Amseroedd: 12-2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12553

Caffi Papur

Celf a chrefft ar thema bwyd. Gwisgwch ddillad y gallwch eu baeddu! Bob dydd Mawrth, 2-4pm Yn addas i rai 3 oed a hŷn. Yn Sgwâr y Bobl/ Gofod hyblyg. Does dim angen cadw lle. Am ddim! 23/07: Argraffu Pizza 30/07: Cnau Play-dough 06/08: Diwrnod o Hwyl Hufen Iâ 13/08: Stampiau Llysiau 20/08: Cacen sbwng 27/08: Crefftau Macaroni a Chaws

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 23/07/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: 2-4pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 3 oed a hyn/ Suitable for ages 3 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12547

Clwb Ffilmiau i'r Teulu

Ffilmiau y gall y teulu cyfan fwynhau gyda’i gilydd! Mae popgorn a diodydd ar gael, ac mae yna egwyl yng nghanol y ffilm. Arhoswch ar ôl y ffilm ar gyfer heriau adeiladu Lego. 24/07: The Lego Movie (2014, U) 31/07: The Lego Movie 2: The Second Part (2019, U) 07/08: Toy Story (1995, PG) 14/08: Toy Story 2 (1999, U) 21/08: Toy Story 3 (2010, U) 28/08: Wreck It Ralph (2012, PG) Yn y Gofod Perfformio Bob Dydd Mercher, 1-3pm £3 y plentyn, £4 i oedolion neu £10 ar gyfer tocyn teulu i 4.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 24/07/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £10 ar gyfer tocyn teulu i 4/ £10 for a family ticket for 4 people

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12548

Celf Pop!

Disgo darlunio gydag offer ysgrifennu neon a chaneuon pop poblogaidd. Rhowch gynnig ar grefft wahanol bob wythnos wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfeydd. Cofiwch wisgo ddillad y gallwch eu baeddu! Bob dydd Mawrth, 2-4pm Yn addas i rai 3 oed a hŷn. Yn Sgwâr y Bobl/ Gofod hyblyg. Does dim angen cadw lle. Am ddim! Molly Palmer 25/07: Bowlenni Fferins Mymi yr Hen Eifftiaid 01/08: Gwaith Celf Hieroglyff wedi’i ysbrydoli gan Fytholeg GWAITH-CHWARAE 08/08: Dyluniwch eich maes chwarae antur eich hun 15/08: Gweithiau celf graffiti ar ffurf sgrialfwrdd 22/08: Crëwch guddfan i un o’ch teganau – dewch ag o gyda chi i sicrhau y bydd yn ffitio! Gareth Griffith 29/08: Crëwch eich Teganau ‘Wheel-y’ wedi’u hysbrydoli gan geir gwthio o Jamaica

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 25/07/2019 i 29/08/2019
Amseroedd: 2-4pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 3 oed a hyn/ Suitable for ages 3 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12550

Eginblanhigion: Clwb Garddio i Blant

Cymerwch ran yng ngardd gymunedol Tŷ Pawb! Plannwch hadyn i dyfu ar ein to, neu ewch ag o gartref i dyfu ar eich sil ffenest. Gyda phwll tywod, gemau y tu allan a sialc pafin! Bob dydd Gwener, 2-4pm Yn addas i rai 4 oed a hŷn. Yn yr Ardd ar Ben y To (Lefel 2a ym maes parcio aml-lawr. Dewch i gwrdd â ni yn y dderbynfa os nad ydych chi'n siŵr ble i fynd neu os nad ydych wedi parcio yn Tŷ Pawb). Does dim angen cadw lle. Am ddim! 26/07: Bomio edafedd yn yr ardd! 02/08: Creu Bwydwyr Adar 09/08: Bomio edafedd yn yr ardd! 16/08: Paentio anifeiliaid ar gerrig 23/08: Bomio edafedd yn yr ardd! 30/08: Creu gwesty i bryfed Os ydi hi’n rhy wlyb, ymunwch â ni y tu mewn ar gyfer crefftau â thema natur.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 26/07/2019 i 30/08/2019
Amseroedd: 2-4pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 4 oed a hyn/ Suitable for ages 4 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12551

Codi Pontydd

Gweithgareddau adeiladu a chrefft i ddathlu 10 mlynedd ers i Draphont Ddŵr Pontcysyllte gael ei dynodi yn Safle Treftadaeth y Byd. Ewch ati i gymryd rhan yn yr heriau blociau adeiladu a chrëwch redfa marmor DIY gyda’r eitemau. Bob dydd Llun, 2-4pm Yn addas i rai 3 oed a hŷn. Yng nghyntedd y brif fynedfa. Does dim angen cadw lle. Am ddim!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 22/07/2019 i 01/09/2019
Amseroedd: 2-4pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 3 oed a hyn/ Suitable for ages 3 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12546

Startup Club

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: o 25/07/2019 i 19/09/2019
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12558

GWAITH- CHWARAE

Amdan yr Arddangosfa Mae Tŷ Pawb yn cynnig ystod eang o weithgareddau i'r teulu yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae’r gweithgareddau hyn wedi eu seilio’n bennaf ar gelf a chrefft, ond maent hefyd yn cynnwys gemau, garddio a cherddoriaeth. Rydym yn chwilio’n benodol am wirfoddolwyr i’n cefnogi ni wrth i ni ddarparu sesiynau galw heibio celf a chrefft i deuluoedd. Mae recriwtio gwirfoddolwyr i’n helpu gyda hyn yn ein galluogi i gadw cynifer o weithgareddau â phosib yn rhad ac am ddim a sicrhau eu bod yn hygyrch i gymuned Wrecsam. Yr artistiaid sy'n cymryd rhan yn y prosiect hwn yw Morag Colquhoun a leolir ym Mrycheiniog, a ddefnyddiodd eu gwaith 'Trofannolismo' ar fudiad Tropicana a trefi shanti Brasil, a Mynydd Llandegai yn seiliedig ar Gareth Griffith, sydd wedi cael ei ysbrydoli gan y ceir-gwthio Jamaicanaidd i gynhyrchu ei arddangosfa 'Trailer'.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 07/08/2019 i 27/10/2019
Amseroedd: 10am-5pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12554

Yn ystyried dechrau busnes eich hun?

O syniad gwreiddiol i’r rheiny sydd yn weithgar ac wedi dechrau cynllunio sut i lansio eu busnes, beth bynnag gam o’r broses ydych chi ynddo bydd tîm cefnogi busnes Cynghorau Sir Wrecsam ar gael i helpu. Mae croeso i chi drefnu apwyntiad yn hamddenol ac anffurfiol a byddwn yn hapus i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau. Fel cipolwg sydyn byddem yn gallu eich helpu i adnabod unrhyw reoliadau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, trwyddedau y bydd angen i chi gael gafael arnynt, y gwahanol fathau o strwythurau cyfreithiol y gallai eich busnes fanteisio arnynt, ynghyd â darparu mynediad i nifer o offer ac adnoddau defnyddiol a fyddai’n ddefnyddiol. Byddwn hefyd yn gallu eich helpu i adnabod cymorth ychwanegol sydd ar gael yn hawdd ac sydd o bosib yn berthnasol yn ogystal â thynnu sylw at gyfleoedd marchnata / rhwydweithio, y cyllid sydd ar gael, tueddiadau marchnata ac argaeledd eiddo er enghraifft. Llenwch ein ffurflen ar-lein i archebu apwyntiad ac i dderbyn cadarnhad o argaeledd. https://www.wrexham.gov.uk/welsh/business_w/businessline_w/request_appt.cfm

Lleoedd: Llinellfusnes - Llyfrgell Wrecsam / Businessline - Wrexham Library
Dyddiad: o 27/04/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Agored / Open: 9am - 5pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost gareth.hatton@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.wrexham.gov.uk//english/business/businessline/request_appt.cfm (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12342

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12199

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrexham, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12197

Dosbarthiadau Ysgrifennu Creadigol

Yn dechrau 1af Mawrth 2019. Ydych chi eisiau dechrau ysgrifennu'n greadigol on ddim yn gwybod lle I ddechrau? mae gennym le ar gael yn ein cwrs nesaf o ddosbarthiadau misol. cysylltwch a Lyfrgell y Waun am fanylion 01691 772344

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/03/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 1st Friday of the Month at 10.30 a.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12255

Grŵp Darllen

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis Croeso I bawb

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 22/01/2019 i 26/11/2019
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12198

Llais a Llyfr

Bob wythnos bydd y grwp yn darllen stori fer a darn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb. Pob dydd Mawrth.

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 22/01/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12228

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 30/12/2019
Amseroedd: Every Tuesday 2.15 pm - 2.45 pm

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12229

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Friday 3.30 p.m. - 4.00 p.m.

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12230

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Sesiwn Galw Mewn

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 - 4.30pm

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost Chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12231

Cymunedau am Waith

Gall ein Cynghorwyr a'n Mentoriaid eich helpu gyda:- Sgiliau Hanfodol, Cymorth gyda'ch CV a'ch Ceisiadau am Swyddi, Addysg a Hyfforddiant

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 1pm -3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12232

Grwp Scrabble

Scrabble

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 19/12/2018 i 18/12/2019
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12190

Babanod a Plant Bach

Os hoffech gael sgwrs, rhannu syniadau, rhannu eich pryderon, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau paned tra fydd y babanod ar' plant bach yn chwarae - dewch draw.

Lleoedd: Llyfrgell y Waun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 9 a.m.

Addas ar gyfer Teuluoedd /Families

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.co.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12395

Cynfnewid Jigsos

Mae croeso i chi ddod a ch jigsos cyflawn nad ydych eu angen a chyfnewid am un araf

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: In opening hours

Addas ar gyfer All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12257

Grwp darllen i oedolion Y Waun

Dydd Mawrth cyntaf pob mis 2.30 pm ymlaen. Darperir llunieath ysgfan.

Lleoedd: Llyfrgell Y WAun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12253

Grwp Gweu a Sgwrs

Croeso i bawb o bob gallu - dewch a'ch prosiect presennol efo chi, cewch gyfarfod pobl newydd a rhannu eich sgiliau. Darperir lluniaeth ysgafn Bob dydd Iau 2 p.m.

Lleoedd: LLyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Thursday 2 p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12254

Gwau a Gair

Grwp Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfgell Rhiwabon Ruabon Library
Dyddiad: o 10/05/2019 i 08/05/2020
Amseroedd: 2:00 - 4.00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfgell Rhiwabon Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12496

Grŵp darllen

Grŵp darllen

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 05/08/2019 i 03/08/2020
Amseroedd: 3 - 4

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon / Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12621

Stori a Chan

Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2019
Amseroedd: 2 :00 - 3:00

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12186

Clwb Celf i Deuluoedd

Sesiwn dan ofal artist i blant a’u teuluoedd grwydro ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu gyda’i gilydd. Gweithgareddau lluniad, paentio neu greu gwahanol bob wythnos. Bob dydd Sadwrn, 10am – 12pm £2 y plentyn, oedolion am ddim. Am fwy o wybodaeth am Glwb Celf i Deuluoedd, Criw Celf, Portffolio ac ymweliadau ysgol, cysylltwch â'n Swyddog Dysgu ffurfiol trwy Oriel.Learning@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 01/06/2019 i 01/06/2020
Amseroedd: 10am-12pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 4 oed a hyn/ Suitable for ages 4 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2 y plentyn/ £2 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12552

Sgwrs a Chlonc

Grŵp sgwrs a chlonc

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 05/08/2019 i 06/08/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon / Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12619

Grŵp Darllen

Grŵp darllen

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 04/09/2019 i 05/09/2020
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon / Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12620

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhannwch eich sgiliau gyda gweddill y grŵp, Cyfle i gyfnewid patrymau a syniadau. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Llyfrgell Cefn Mawr Library
Dyddiad: o 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Pawb/Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn gweu, Crosio neu wnïo, a chael cwmni'r grŵp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grŵp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Mawrth 2pm - 4pm Tuesday

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Iau/Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer Pob oedran/All ages

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Gwau a Gair

Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 10/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12181

Darllen efo Elliott

Darllen efo Elliott

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 3:30 - 4:30

Addas ar gyfer 0 - 8

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12187

Sesiwn Galw heibio Cyfrifiadurol

Sesiwn galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12188

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12189

Grwp Sgwrsio

Grwp Sgwrsio

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:00 - 3:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12182

Amser stori

Amser stori

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 2:45

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12183

Grwp Crefft

Mae hwn yn grŵp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Dydd Gwener/Fridays 2pm i/to 5pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547