Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 74 digwyddiadau.

Llwyddo gyda’r Digidol

Yn y gweithdy hwn sydd wedi'i ariannu'n llwyr, cewch gyfle i ddarganfod sut gallwch gynyddu eich presenoldeb ar-lein, ennill cwsmeriaid newydd, arbed arian a thyfu eich busnes gyda thechnoleg ddigidol. Byddwch yn dysgu: • Sut mae arbed arian a chynyddu elw gyda’r Cwmwl • Sut i dargedi gwsmeriaid newydd ac adeiladu’ch brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol • Sut mae gweithio’n glyfrach gyda gweithio symudol a hyblyg • Sut y gallwch feithrin perthnasau gwell â chwsmeriaid • Sut i ysgrifennu cynnwys gwe sy’n sefyll ar wahân • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 11/12/2017
Amseroedd: 13:30 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/36610/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11430

Dyfodol Digidol 2017

Gwybodaeth bellach: http://digitalfutures.click/

Lleoedd: The Catrin Finch Centre, Glyndwr University
Dyddiad: 11/12/2017
Amseroedd: 9:30 AM – 4:00 PM

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11434

Rhwydweithio 360

Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i; gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy, hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau, gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Mae'r cyfarfodydd Rhwydweithio 360 yn denu ystod eang ac amrywiol o fusnesau, yn amrywio o fusnesau heb sefydlu a busnesau newydd, i gwmnïau sefydledig a mwy o faint.Ddim yn mynychu cyfarfod Rhwydweithio 360 o'r blaen? Mynychu un cyfarfod DDIM ac am ddim, yna naill ai ymuno fel aelod llawn am £48 neu dalu £5 y cwrdd hoffech fynychu. ARCHEBWCH EICH LLE I FYNYCHU CYFARFOD HWN: www.wrexham.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: First Floor, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 12/12/2017
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn:

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10410

Lansio Parti Cartref y Swyddfeydd - Gwin lledr a minc pasteiod

Gwin lledr a minc pasteiod

Y dewis newydd ar gyfer swyddfeydd gwasanaeth yn Wrecsam gyda chlwb busnes unigryw sy'n cynnwys ystafell gymdeithasol, ystafell gyfarfod, ffôn rhad ac am ddim, galwadau cenedlaethol a gwifrau uwch-gyflym.

Lleoedd: 35 Chester Street, Wrexham | 35 Heol Caer, Wrecsam LL13 8AH
Dyddiad: 13/12/2017
Amseroedd: 5.30pm

Addas ar gyfer 18-50

Cyswllt Donna McDonald ar 01978 801901 neu ebost donna@homeofrecruitment.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11402

Cyfarfod Bwrdd Town Square - Math o Rhwydweithio Gwahanol

Gwybodaeth bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/town-square-board-meeting-a-different-kind-of-networking-tickets-40029719970?aff=es2

Lleoedd: Undegun, 9-11 Regent Street, LL11 1SG
Dyddiad: 13/12/2017
Amseroedd: 18:00 – 21:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Town Square ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/town-square-board-meeting-a-different-kind-of-networking-tickets-40029719970?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11433

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Businessline, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 14/12/2017
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11244

CERFIO RHEW YN FYW HEFYD MARCHNAD FWYD NADOLIGAIDD

Barod ar gyfer y Nadolig! Cerfio rhew yn fyw gyda Simon O’Rouke Hefyd, Marchnad Fwyd Nadoligaidd a gwobrau gwych i’w hennill Amgueddfa Wrecsam, dydd Iau 14 Rhagfyr 2017 3PM - 8PM Barod ar gyfer y Nadolig! Oedolion £2.50 Teulu £5 (2 Oedolyn a hyd at 3 Plentyn) Dyfalwch beth sy’n cael ei gerfio a gallwch ennill bar o siocled Archebwch ar-lein yn THISISWREXHAM.CO.UK neu cysylltwch â’r Amgueddfa am docynnau i gael cyfle i ennill taith am ddim o amgylch Bragdy Wrecsam Lager yn ogystal â 12 potel o lager! Bwyd lleol oddi wrth Mrs Piclklepot, Sabor De Amor, Veggie Fayre Brownies .

Lleoedd: WREXHAM MUSEUM COUNTY BUILDINGS REGENT STREET LL11 1RB
Dyddiad: 14/12/2017
Amseroedd: 3PM - 8PM

Addas ar gyfer 0- 80

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://Thisiswrexham.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: 2.50 per adult £5.00 family ticket

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11392

Llyfrau Sgwrsio

Grwp llyfr lle'r ydym yn darllen ac yn trafod amrywiaeth eang o lyfrau ac yn cael cwpan o de neu goffi. Nid oes angen prynu'r llyfr - byddwn yn benthyca'r llyfrau o'r llyfrgell.

Lleoedd: Acton Community resource Centre, Overton Way, LL12 7LB
Dyddiad: 15/12/2017
Amseroedd: 10am -12noon

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sally Griffiths ar 01978 362033 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11018

Sesiwn Stori a Chrefft Nadoligaidd Magi Ann

Story and Christmas Crafts with Magi Ann.

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 15/12/2017
Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.30 p.m.

Addas ar gyfer Under 8

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11413

Gwnïo yn y Tymor

Gwnïwch eich hosan bersawrus Fictoraidd fychan eich hun yn Amgueddfa Wrecsam Sesiwn grefft galw heibio yn addas ar gyfer teuluoedd Rydym yn ei argymell ar gyfer rhai 5 oed a hyn oherwydd y nodwyddau. £2 fesul hosan

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 16/12/2017
Amseroedd: 11am – 1pm

Addas ar gyfer 5+

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11410

Prynhawn Ffilmiau Nadolig

Popgorn a diod £1.00 y plentyn

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham
Dyddiad: 21/12/2017
Amseroedd: 3.30pm

Addas ar gyfer 4-11 years

Cyswllt Sandra Davies ar 01978 722880 neu ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11405

Garolau a Mins Peis

Dewch i ymuno â ni am garolau a mins peis

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham
Dyddiad: 21/12/2017
Amseroedd: 10.30am

Addas ar gyfer All

Cyswllt Sandra Davies ar 01978 722880 neu ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11406

Ysgol Clywedog - Marchnad Nadolig

Bwyta, yfed ac hapusrwydd! Mae Ysgol Clywedog yn hapus i gyhoeddi bod eu Marchnad Nadolig yn ôl am ei 3ydd flwyddyn. I gynorthwyo Hosbis Hope House.

Ymunwch â ni ar y 21ain o Ragfyr rhwng 5-7pm. Bydd llawer o stondinau hyfryd, lluniaeth, raffl, gemau a Groto Siôn Corn, ynghyd â digonedd o barcio am ddim a mynediad am ddim.

Os hoffech chi gael stondin yn y digwyddiad hwn, cysylltwch â swyddfa'r ysgol ar 01978 346800

Lleoedd: Ysgol Clywedog, Ruthin Road, Wrexham
Dyddiad: 21/12/2017
Amseroedd: 5 till 7 pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Carrie Davies / Louise Hope ar 01978 346800 neu ebost carrie.davies@clywedog.org

Pris Tocyn: Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11396

Crefft Siaradus

Dewch â phrosiect crefft rydych chi'n gweithio arno, a chael sgwrs a phaned. Mae'n sesiwn anffurfiol lle mae pobl yn rhannu eu sgiliau ac yn aml yn dysgu pethau newydd.

Lleoedd: Acton Community resource Centre, Overton Way, LL12 7LB
Dyddiad: 22/12/2017
Amseroedd: 10am - 12noon

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sally Griffiths ar 01978 362033 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Suggested donation £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11012

Cyngerdd Cerddoriaeth - Prynhawn yn y Ballet

Cyngerdd 2il mewn tymor 49ain Cerddorfa Symffoni Wrecsam ac mae cyngerdd teulu prynhawn bendigedig cerddoriaeth Ballet.

Tocyn Teulu £20; Balconi £12; Stondinau £10 (consesiynau £8; Myfyrwyr and dan 16 oed £2

Lleoedd: William Aston Hall, Glyndwr University, Wrexham
Dyddiad: 14/01/2018
Amseroedd: 3.30pm

Addas ar gyfer Family Event

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292015 (TIC)

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: See description / Gweler disgrifiad

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11416

Amgueddfa Anniben

Sesiwn grefft alw heibio yn arbennig ar gyfer rhai dan 3 oed Crëwch brint pili-pala i fynd adref gyda chi £1.50 fesul babi / plentyn bach

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 12/02/2018
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3years

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11411

Creu a Chymryd

Crëwch eich pryf bwystfilaidd eich hun yn ei sesiwn grefftau ymarferol i deuluoedd Nid oes angen archebu lle, dim ond dod draw! £1.50 fesul crefft.

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL111 RB
Dyddiad: 13/02/2018
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer Families

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11412

EASTER PANTOMIME - BEAUTY AND THE BEAST

Come and enjoy an Easter Pantomime for all of the family!

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: Doors: 13.30PM

Addas ar gyfer Family Pantomime - All Welcome

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329720/easter-pantomime-beauty-and-the-beast-william-aston-hall-wrexham-2018-03-28-13-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20-£18

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11341

EASTER PANTOMIME - BEAUTY AND THE BEAST

Come and enjoy an Easter Pantomime for all of the family!

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: Doors Open: 17.30PM

Addas ar gyfer Family Pantomime - All Welcome

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329719/easter-pantomime-beauty-and-the-beast-william-aston-hall-wrexham-2018-03-28-17-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20-£18

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11342

The Magic of Motown

The Magic of Motown Celebrating the sound of a generation Music fans are invited to the biggest party of the year as the unstoppable Magic of Motown show steams into town! Seen by over a million people, it's no surprise that the show is one of the biggest success stories in British theatre history, even performing for Her Majesty the Queen, as special guests at the Royal Variety Performance. Prepare yourself for 40 back-to-back classic Motown hits, glittering costume changes, dazzling dance moves and outstanding musicianship in this explosive concert experience. Celebrate the sound of a generation as the timeless music of Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, Jackson 5, Smokey Robinson and more, are sensationally recreated for you by an exceptionally talented cast and band. This breath-taking concert spectacular takes you on a musical journey through all your favourite songs, including: Ain’t No Mountain, Signed Sealed Delivered, Grapevine, Get Ready, Dancing In The Streets, My Girl, Blame It On The Boogie, Uptight, Endless Love, My Cherie Amor, All Night Long, Heatwave and many, many more.

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 14/04/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer Age Restriction: Under 14's must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329773/the-magic-of-motown-celebrating-the-sound-of-a-generation-william-aston-hall-wrexham-2018-04-14-19-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £23.50- £21.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11340

Remembering Fred

REMEMBERING FRED Strictly Come Dancing stars Aljaz Skorjanec and Janette Manrara’s new theatre show ‘Remembering Fred’. Remembering Fred is an evening of song and dance celebrating the legacy of Hollywood icon Fred Astaire. Backed by a full supporting cast of dancers, live band and singers, the 2018 Remembering Fred tour will feature new songs, new dances and a new look. Aljaz and Janette commented: “We are so thrilled that there is a demand for another tour. We have loved working hard preparing for this year, so to be able to go it again for 2018 is incredible.”

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer Under 14s must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13325618/remembering-fred-william-aston-hall-wrexham-2018-04-26-19-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £42.50 - £82.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11344

Gwyl Prosecco Gogledd Cymru

Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno Gwyl Prosecco Gogledd Cymru! Gyda dros 40 o fathau o Gogosau Prosecco, Spumante, Cava, Brut, Champagne & Prosecco, dyma'r wyl olaf i gariadon Prosecco !! Yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 19 Mai 2018 @ lleoliad hyfryd Stad Brynkinalt yn Wrecsam, mae'r wyl hon yn siwr o daclo'r blagur blas hynny gyda cherddoriaeth Eidalaidd Street Food, Prosecco a Fizz a LIVE!

Mae dwy sesiwn i ddewis ohono!

12pm tan 5pm
6pm tan 11pm

Tocynnau AR SAWCH NAWR! https: //www.walesproseccofestival.co.uk/

ARCHEBWCH NAWR! CYFYNGEDIG AR GAEL! V.P. tocynnau ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Ni fydd unrhyw docynnau ar gael ar y noson wrth i chi ddigwydd y digwyddiad hwn! Dim ond i brynu tocynnau trwy ein gwefan https://www.walesproseccofestival.co.uk/ neu drwy ein tocyn swyddogol Tocynnau Gigantic!

PROSECCO | CERDDORWYD BYW | BWYD ITALIANOL!

Lleoedd: Brynkinalt Estate, Chirk, Wrexham LL14 5NS
Dyddiad: 19/05/2018
Amseroedd: 12pm until 11pm

Addas ar gyfer Strictly 18+

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960196090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.walesproseccofestival.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: General £15; VIP Table of 10 £250

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11436

Joe Lycett: I’m About To Lose Control And I Think Joe Lycett

GU Proudly Presents Joe Lycett: I’m About To Lose Control And I Think Joe Lycett Pop in and see Joe Lycett on his brand new stand-up tour, where he’ll be sharing jokes, paintings and some of the pathetic internet trolling he’s been up to recently. As seen on 8 Out Of 10 Cats Does Countdown, QI and The Royal Variety Performance. ‘A man who makes funny seem easy’ (Guardian). ‘If you want to bet on the next mainstream stand-up star put your shirt on Joe Lycett’ (Evening Standard). ‘Effortlessly funny’ (Time Out). ‘Did you sing a number?’ (Prince Charles after The Royal Variety Performance). joelycettcomedy.co.uk @joelycett

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 01/06/2018
Amseroedd: Doors: 7.30PM

Addas ar gyfer 15+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329126/joe-lycett-im-about-to-lose-control-and-i-think-joe-lycett-william-aston-hall-wrexham-2018-06-01-20-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11343

Jason Manford: Muddle Class

TICKETS ON SALE FRIDAY 13th OCTOBER Phil McIntyre Entertainments, by arrangement with Lisa Thomas Management proudly presents Jason Manford: Muddle Class He’s back! It’s been a busy few years for Jason since his last smash-hit stand up show but fans of his Absolute Radio show will know this nationally acclaimed comedian hasn’t changed a bit. ‘Muddle Class’ promises to feature a wealth of new material about Jason growing up ‘working class’ then finding, over the years, that part of him has become ‘middle class’ – causing much confusion! Delivered with Jason’s amiable charm and captivating wit, this is a show not to be missed. Jason said: “Somebody said to me on my Facebook fan page, ‘it’s been ages since you’ve toured’. I thought ‘no way, it was last year wasn’t it? Anyway, long story short, they were right, it was years ago! I just got fooled cos I’ve been on tour doing musicals and the last tour is repeated on Dave ja Vu 13 times a day! So I’ve been putting some stuff together, looking at my life and how it’s changed over the years, how the world has changed and how my parents haven’t changed a bit! It’s going to be a great tour and I can’t wait to see you there.” ‘8 out of 10 Cats’ (Channel 4), ‘The Nightly Show’ (ITV1), ‘Sunday Night at the Palladium’ (ITV1), ‘Live at the Apollo’ (BBC One), ‘Have I Got News For You’, (BBC One), QI (BBC Two) and ‘The Royal Variety Performance’ (ITV1) have all helped establish Jason as a nationally known comic. jasonmanford.com @JasonManford

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 07/07/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer All ages 13+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/event/unavailable/13329813/jason-manford-muddle-class-william-aston-hall-wrexham-2018-07-07-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11338

Jason Manford: Muddle Class

TICKETS ON SALE FRIDAY 13TH OCTOBER Phil McIntyre Entertainments, by arrangement with Lisa Thomas Management proudly presents Jason Manford: Muddle Class He’s back! It’s been a busy few years for Jason since his last smash-hit stand up show but fans of his Absolute Radio show will know this nationally acclaimed comedian hasn’t changed a bit. ‘Muddle Class’ promises to feature a wealth of new material about Jason growing up ‘working class’ then finding, over the years, that part of him has become ‘middle class’ – causing much confusion! Delivered with Jason’s amiable charm and captivating wit, this is a show not to be missed. Jason said: “Somebody said to me on my Facebook fan page, ‘it’s been ages since you’ve toured’. I thought ‘no way, it was last year wasn’t it? Anyway, long story short, they were right, it was years ago! I just got fooled cos I’ve been on tour doing musicals and the last tour is repeated on Dave ja Vu 13 times a day! So I’ve been putting some stuff together, looking at my life and how it’s changed over the years, how the world has changed and how my parents haven’t changed a bit! It’s going to be a great tour and I can’t wait to see you there.” ‘8 out of 10 Cats’ (Channel 4), ‘The Nightly Show’ (ITV1), ‘Sunday Night at the Palladium’ (ITV1), ‘Live at the Apollo’ (BBC One), ‘Have I Got News For You’, (BBC One), QI (BBC Two) and ‘The Royal Variety Performance’ (ITV1) have all helped establish Jason as a nationally known comic. jasonmanford.com @JasonManford

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer All ages 13+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/event/unavailable/13329812/jason-manford-muddle-class-william-aston-hall-wrexham-2018-07-19-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11339

Gwyl Gerdd Roc y Parc

Cyclone Events & Penyllan Farm present Rock the Park Wrexham 2018! The festival WILL return on the 18th + 19th August 2018!! 2 Days, 2 Main Stages, Camping and definitely more bars! ROCK THE PARK now in its second year set in the heart of North Wales on Penyllan Farm, Marchwiel, Wrexham. This years event will take place on Friday 18th & Saturday 19th August 2018. Rock the Park is a tribute music festival featuring some of the biggest band names from around the world. We are also providing a platform for local up and coming artists to show off their talent. The festival will feature 2 main stages and has a crowd expectancy of 10,000 people. Wrexham has never seen a festival of this scale and it promises to entertain its residents. Two huge main stages, including one tented stage will please crowds with bands and singers performing from noon until dark along with a firework spectacular to finish! This is not a festival to be missed! Fairground Rides will also be available for your pleasure as well as our festival village where you can eat, drink and shop to your hearts content!

Lleoedd: Rock the Park, Marchwiel, Wrexham, Ll13 0PF
Dyddiad: gan 18/08/2018 i 19/08/2018
Amseroedd: Gates open daily 11am

Addas ar gyfer All ages!

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960196090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.rockthepark.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: See website

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11286

Gwres y Gad: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalasteina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Gwres y Gad, arddangosfa 'Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw. Er gwaethaf pwysigrwydd ei lwyddiant i ysbryd y cyhoedd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith trechu’r Ymerodraeth Ottoman ym 1918 ar hanes yn ystod yr 20fed ganrif, Gwres y Gad yw’r unig arddangosfa am y ffrynt hwn yn ystod y digwyddiadau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn 2014–18.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives | Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam
Dyddiad: gan 02/01/2018 i 06/01/2018
Amseroedd: Mon - Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults and children | Oedolion a phlant

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE | AM DDIM

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11377

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 02/01/2018 i 06/01/2018
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11114

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 11/12/2017 i 16/12/2017
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11112

Gwres y Gad: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalasteina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Gwres y Gad, arddangosfa 'Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw. Er gwaethaf pwysigrwydd ei lwyddiant i ysbryd y cyhoedd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith trechu’r Ymerodraeth Ottoman ym 1918 ar hanes yn ystod yr 20fed ganrif, Gwres y Gad yw’r unig arddangosfa am y ffrynt hwn yn ystod y digwyddiadau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn 2014–18.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives | Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam
Dyddiad: gan 11/12/2017 i 16/12/2017
Amseroedd: Mon - Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults and children | Oedolion a phlant

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE | AM DDIM

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11376

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 18/12/2017 i 23/12/2017
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11113

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 08/01/2018 i 13/01/2018
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11115

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 15/01/2018 i 20/01/2018
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11116

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 22/01/2018 i 27/01/2018
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11117

Crefftau Nadoligi I Blant

Crefftau Nadoligi I Blant 30/11/17, 7/12/17 & 14/12/17

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 30/11/2017 i 14/12/2017
Amseroedd: 3.30pm -4.30pm

Addas ar gyfer 5-12years

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11393

Crefftau Nadolig

Crefftau Nadolig Rhaid i blant fod gydag oedolyn

Lleoedd: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dyddiad: gan 01/12/2017 i 22/12/2017
Amseroedd: Every Friday afternoon in December 3.30 - 4.30

Addas ar gyfer 5-11 years

Cyswllt Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11420

Ogof Siôn Corn

Mae ymweliad â Groto’r Nadolig yn ffordd berffaith i ddechrau tymor y Nadolig. Tocynnau ar gael o’r Ganolfan Groeso.

Lleoedd: Queens Square, Wrexham
Dyddiad: gan 02/12/2017 i 23/12/2017
Amseroedd: Monday - Saturday, 11am - 4pm

Addas ar gyfer All children

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 292419 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11388

Llythyrau at Sion Corn

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni? Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig…yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd! Croeso i blant o bob oed

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 27/11/2017 i 22/12/2017
Amseroedd: Library opening hours

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292090 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11419

Cyngor ar bopeth

Free independent , impartial, confidential advice on any topic including employment, benefits and debt issues.

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 02/10/2017 i 18/12/2017
Amseroedd: 9 am - 12 noon

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library staff ar 01691772344 neu ebost chirk.libarary@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11325

Cyngor ar bopeth

Free independent , impartial, confidential advice on any topic including employment, benefits and debt issues. Monday mornings only

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 02/10/2017 i 18/12/2017
Amseroedd: 9 am - 12 noon (Monday Morning only)

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library staff ar 01691772344 neu ebost chirk.libarary@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11326

Dosbarthiadau Ysgrifennu Creadigol

Ydych chi eisiau dysgu sut i ysgrifennu stori neu lyfr? os felly, rydym yn cymryd archebion ar gyfer dosbarthiadau yn ddechrau ym mis Mawrth 2018 - mae lleoedd yn gyfyngedig iawn.

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 06/10/2017 i 01/02/2018
Amseroedd: 9.30 am - 12 noon

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library Staff ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free (small charge for refreshments)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11327

Asiant Cymunedol Galw heibio ac Gemau Bwrdd

Asiant Cymunedaol, Ffion Morus galw heibio am cyngor a gwybodaeth, ac gemau bwrdd.

Lleoedd: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dyddiad: gan 13/12/2017 i 11/04/2018
Amseroedd: Second Wednesday of the month 2.15-3.15

Addas ar gyfer Over 50's

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11421

Gwau efo paned a sgwrs

Dewch I fwynhau prynhawn o weu a sgwrsio dros baned a bisged. Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd a diddordeb - nid oes angen neilltuo lle - dewch efo'ch nodwyddau a'ch gwlan a mwynhewch y sgwrs. Pob pnawn Mawrth 2-4 o'r gloch.

Lleoedd: Rhos Library
Dyddiad: gan 08/08/2017 i 19/12/2017
Amseroedd: 2pm-4pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Rhos Library ar 01978840328 neu ebost rhos.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11226

Storiau a Rhigymau I Babanod

Storiau a Rhigymau I Babanod

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 05/12/2017 i 02/05/2018
Amseroedd: every Tuesday in term time 2.00-2.45

Addas ar gyfer babies and toddlers

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11424

Grwp Scwrsio Cymraeg

cyfeillgar ac anffurfiol dosbarth sgwrsio Cymraeg. Bob dydd Llun yn ystod y tymor

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 04/12/2017 i 07/05/2018
Amseroedd: 2.00-3.00pm

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11423

Cyngor ar Bopeth

Have a problem? Drop in for advice and help.

Lleoedd: Chirk LIbrary, Chapel Lane, Chirk, Wrexham. LL14 5NF
Dyddiad: gan 03/07/2017 i 18/12/2017
Amseroedd: Every Monday 9am until 12 noon.

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: n/a

Gwefan: http://n/a (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11160

Hwyl Dydd Gwener

Creftau i rhai bychan. Pob dydd gwener

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 07/07/2017 i 22/12/2017
Amseroedd: 3.30-4.30pm

Addas ar gyfer 0-8

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free but doantions greatly recieved

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11157

Clwb Scrabble

Dewch i fwynhau gêm o Scrabble.

Lleoedd: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dyddiad: gan 20/12/2017 i 20/06/2018
Amseroedd: 3rd Wednesday of the month 2.15pm

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11422

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfellgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lli - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Lleoedd: Llay Library, Llay Park Resource Centre, Market Square, Llay, Wrexham, LL12 0TR
Dyddiad: gan 07/06/2017 i 17/12/2017
Amseroedd: 1.00pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11054

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos l drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileririau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llay Library,Llay Park Resource Centre,Market Square,Llay,Wrexham,LL12 0TR
Dyddiad: gan 09/06/2017 i 21/12/2017
Amseroedd: 3.30pm - 4.30pm

Addas ar gyfer 5 - 11

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11055

Clwb Llyfrau Oedolion

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso I aelodau newydd!

Lleoedd: Llay Library,Llay Park Resource Centre,Market Square,Llay,Wrexham,LL12 0TR
Dyddiad: gan 06/06/2017 i 21/12/2017
Amseroedd: 2.00pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11056

Gwau a Natter

Sesiwn gyfeillgar o wen a phriod ar gyfer pob gallu. Darperir lluniaeth. Bob Dydd Gwener arall - cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion.

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 01/12/2017 i 01/08/2018
Amseroedd: 1.45-3.00

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11425

Beginners Ballroom Latin Sequence Dance Classes (Every Tuesday)

DENS DANCE ACADEMY

LEARN TO DANCE LIKE STRICTLY. ballroom. latin. sequence etc from beginners social dance to medalist standards. Singles welcome.

Advanced class at 7pm
Beginners 8pm

Freindly social classes with Denise qualified teacher IDTA.UKA. DBS

Lleoedd: Rhostyllen Village Hall
Dyddiad: gan 28/03/2017 i 20/12/2017
Amseroedd: from 7pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Denise Sides ar 07746921601 neu ebost densdance@googlemail.com

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 March 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10822

Sesiynau Darllen ar y Cyd

Mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal sesiynau darllen ar y cyd mewn grwp bob dydd Mawrth rhwng 2.30 a 4pm. P’un ai ydych chi’n ddarllenwr brwd, ddim yn darllen o gwbl neu’n dyheu am rywfaint o amser a lle i ymlacio, efallai mai dyma’r sesiynau i chi. Bob wythnos, mae straeon byrion a cherddi yn cael eu darllen yn uchel a’u trafod dros baned a bisged. Does dim pwysau, gallwch ddewis cymryd rhan neu wrando yn unig.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 17/01/2017 i 17/12/2017
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10565

Grwp Sgwrsio Iaith a Chwarae

Grwp Sgwrsio Iaith a Chwarae Bob dydd Iau yn ystod y tymor 1pm - 2.30pm Caneuon, rhigymau a straeon addas - oed geni i 3 oed Nid oes angen archebu lle.

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 26/01/2017 i 29/12/2017
Amseroedd: 1pm-2.30pm

Addas ar gyfer birth to 3yrs

Cyswllt Vicky Williams ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 820938

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10594

Grwp gwau a sgwrsio

Grwp gwau a sgwrsio bob dydd Mercher 2pm – 3pm Dewch i ymuno â ni yn Llyfrgell Cefn Mawr ar gyfer ein grwp gwau a sgwrsio wythnosol Dewch i rannu cyngor a thechnegau patrymau dros baned Dewch â’ch gwaith gyda chi a gwneud ffrindiau newydd

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 25/01/2017 i 29/12/2017
Amseroedd: 2pm-3pm

Addas ar gyfer all

Cyswllt Vicky Williams ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 820938

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10593

GRWP CREFFT OEDOLION

Mae'r grwp crefft oedolion yn cyfarfod bob dydd Mercher ac yn mwynhau cwpl o oriau mewn awyrgylch anffurfiol, gan ddatblygu eu sgiliau neu ddysgu rhai newydd gan eu cyd-aelodau. Felly, os ydych yn mwynhau gwau, Crosio neu groes-bwyth, neu unrhyw sgil arall fyddech yn hoffi ei rannu gyda aelodau'r grwp, byddem yn filch o'ch gweld yn ymuno a ni.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 06/01/2017 i 23/12/2017
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer ADULTS

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10550

Clwb Llyfrau Brynteg

Grwp Llyfrau Brynteg: Os hoffech chi gael sgwrs am lyfrau wrth fwynhau paned o de a thamaid o gacen, beth am ymuno a Grwp Llyfrau Brynteg. Maent yn cyfarfod ar ddydd Iau olaf y mis, 2-3pm

Lleoedd: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dyddiad: gan 01/01/2017 i 31/12/2017
Amseroedd: Last Thursday of every month 2-3pm

Addas ar gyfer Adult (16+)

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10389

Grwp Crefftau i Oedolion

Grwp Crefft I oedolion Llyfrgell Brynteg - bob dydd Sadwrn rhwng 10am a 12.30pm. Dewch a'ch crefftau a rhannu eich syniadau dros baned o de a sgwrs. Croeso I bawb!

Lleoedd: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dyddiad: gan 01/01/2017 i 31/12/2017
Amseroedd: Every Saturday 10am - 12.30pm

Addas ar gyfer Adult (16+)

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10390

Grwp Darllen i Oedolion

Ymunwch a thrafodwch y llyfr ddewis y mis presennol

Lleoedd: Chirk Library, chapel Lane, Chirk, Wrexham, Ll14 5NF
Dyddiad: gan 01/01/2017 i 31/12/2017
Amseroedd: First Tuesday of the Month 2.30 p.m

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free Of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11161

Cymorth Galw Heibio Cyfrifiaduron

Os oes angen help arnoch gyda materion cyfrifiadurol - atodi dogfennau, anfon negeseuon e-bost, lluniau ayb. Gallwn ni helpu

Lleoedd: Chirk Library, Chapel Lane, Chirk, Wrexham, Ll14 5NF
Dyddiad: gan 01/01/2017 i 31/12/2017
Amseroedd: 2 p.m. every Thursday

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11162

Amser Stori a Rhigwm

Hanner awr o rigymu, straeon, canu a dawnsio

Lleoedd: Chirk Library, Chapel Lane, Chirk, Wrexham. LL14 5NF
Dyddiad: gan 01/01/2017 i 31/12/2017
Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.00 p.m. Every Friday

Addas ar gyfer 0 -5 years

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free of charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11163

Glue N' Stick Dydd Gwener

Sesiwn grefft bach, o gardiau i bypedau!! - Os gellid ei gludo ... Gall ei sticio felly dewch draw i ymuno yn yr hwyl!

Lleoedd: Chirk Library, Chapel Lane, Chirk, Wrexham, LL14 5NF
Dyddiad: gan 01/01/2017 i 31/12/2017
Amseroedd: Last Friday of the Month - 4.00 p.m. - 4.30 p.m.

Addas ar gyfer 0-8 years

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11164

Materion Dydd Llun

DYDD LLUN: Os gwelwch yn dda alw heibio am: Coffi a Sgwrs, te a Cydymdeimlad, Help a Chymorth, A Clust Gwrando, Cwmni Great & Llawer Mwy! Croeso i Bawb. Wifi am ddim hefyd.

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:00pm - 3:00pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Nigel Eardley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Gwefan: http://bradleyroadbaptistchurch.org.uk/programme/monday-matters/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11085

Dosbarthiadau Saesneg AM DDIM @ Monday Matters

BOB DYDD LLUN: DOSBARTHAU SAESNEG AM DDIM - Bob dydd Llun yn Eglwys Bradley Road yn dysgu Saesneg fel Ail Iaith i Ddysgwyr Oedolion

Dosbarthiadau Saesneg Hawdd gan ddefnyddio Sgwrs, Taflenni Gwaith a'r Beibl

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:30pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Nigel Earley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11086

Clwb Llyfrau Oedolion Yn Llai

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 03/10/2017 i 02/10/2018
Amseroedd: 2-3 pm every 4 weeks

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11333

Sesinau Chwarae a Iaith Chatterbox

Hwyl ar gyfer teuludedd: cael hwyl, rhannu storiau, sgwrsid a chwarae, canu caneuon

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/01/2017 i 31/01/2018
Amseroedd: Every Wednesday (term time only) 10-11.15am

Addas ar gyfer Parents and children from birth to 3

Cyswllt Language and play team or Gwersyllt Library ar 01978751589 or 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10626

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 28/09/2017 i 29/11/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 05/10/2017 i 06/12/2018
Amseroedd: 2.15 - 4.15pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Carol Jones ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 06/01/2017 i 23/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 5-11

Cyswllt llay library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer N?A

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Monday 2pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Tuesday 2pm - 4pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Ymunwch â Chôr Cymunedol Wrecsam - Agored i Bawb

Mae Côr Cymunedol Wrecsam yn gwahodd aelodau newydd i ddod i ganu eu calonnau allan mewn practis wythnosol bob dydd Mawrth yn yr Eglwys Fethodistaidd yn Stryd y Rhegent. Mae'r côr, a ffurfiwyd yn 2012, yn agored i bawb, beth bynnag yw ei oed neu brofiad. Nid oes cyfyngiad uchaf i rifau - y mwyaf, y gorau. Nid oes unrhyw glyweliadau, dim solos, nid oes angen i chi ddarllen cerddoriaeth a gwahoddir pawb i ddod i mewn ac ymuno.

Lleoedd: Wrexham Methodist Church, Regent Street, Wrexham Ll11 1RY
Dyddiad: gan 05/05/2015 i 19/12/2017
Amseroedd: 7.30pm - 9.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Wrexham Community Choir ar 01978 354706 neu ebost info@wrexhamchoir.co.uk

Pris Tocyn: £3.00 full £2.00 concessions

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 May 2015 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=8857