Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Woofs a Wellies

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Woofs a Wellies

Taith gerdded noddedig a chwn Cysylltwch a Thy'r Eos 01978 314292, neu ebost info@nightingalehouse.co.uk.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 26/03/2017
Amseroedd: 1pm-3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10434