Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llyfrau Sgwrsio

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Llyfrau Sgwrsio

Grwp llyfr lle'r ydym yn darllen ac yn trafod amrywiaeth eang o lyfrau ac yn cael cwpan o de neu goffi. Nid oes angen prynu'r llyfr - byddwn yn benthyca'r llyfrau o'r llyfrgell.

Lleoedd: Acton Community resource Centre, Overton Way, LL12 7LB
Dyddiad: 15/12/2017
Amseroedd: 10am -12noon

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sally Griffiths ar 01978 362033 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11018