Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwres y Gad: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalasteina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gwres y Gad: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalasteina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Gwres y Gad, arddangosfa 'Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw. Er gwaethaf pwysigrwydd ei lwyddiant i ysbryd y cyhoedd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith trechu’r Ymerodraeth Ottoman ym 1918 ar hanes yn ystod yr 20fed ganrif, Gwres y Gad yw’r unig arddangosfa am y ffrynt hwn yn ystod y digwyddiadau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn 2014–18.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives | Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam
Dyddiad: gan 13/11/2017 i 18/11/2017
Amseroedd: Mon - Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults and children | Oedolion a phlant

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE | AM DDIM

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11372