Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crefftau Nadoligi I Blant

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Crefftau Nadoligi I Blant

Crefftau Nadoligi I Blant 30/11/17, 7/12/17 & 14/12/17

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 30/11/2017 i 14/12/2017
Amseroedd: 3.30pm -4.30pm

Addas ar gyfer 5-12years

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11393