Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Brymbo Heritage Open Day

Join us for walks, talks, 4x4's, trains, fossils and food & drink.

Come and have a look around. Find out about plans to transform the former Brymbo Iron & Steel works.

Free Entrance.

Facebook: BrymboHeritageProject
www.brymboheritage.co.uk

Lleoedd: The Former Brymbo Iron & Steel Works, New High Street, Brymbo, Wrexham LL11 5AX
Dyddiad: 18/11/2017
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Brymbo Heritage Group ar 0800 7720981 neu ebost info@brymboheritage.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11395