Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dy Le Di Gwerthu Car-boot dan do

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Dy Le Di Gwerthu Car-boot dan do

Dewch i werthu eich darnau di-dâl a phob un, neu'ch syniadau anrheg Nadolig yn y cynhesrwydd. Mae'r holl elw yn mynd i elusen Awtistiaeth Eich Gofod Wrecsam. Mae gan eich Space stond cist car, stondin anrheg Nadolig ynghyd â'u siop fwyd gyda bwydydd a diodydd poeth

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre, Second Avenue, Gwersyllt, Wrexham LL11 4ED
Dyddiad: 18/11/2017
Amseroedd: 1pm stall holders; 2pm buyers

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Debbie Moody ar 01978 756804 neu ebost yourspacewales@hotmail.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 756804

Pris Tocyn: Free entry for buyers; table for sellers £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11398