Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sesiwn Stori a Chrefft Nadoligaidd Magi Ann

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Sesiwn Stori a Chrefft Nadoligaidd Magi Ann

Story and Christmas Crafts with Magi Ann.

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 15/12/2017
Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.30 p.m.

Addas ar gyfer Under 8

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11413