Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Darbodys ac yr Amgylchedd; Beth yw Darbodys ac pam ddylwn cysidro dysgu mwy amdanddo?

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Darbodys ac yr Amgylchedd; Beth yw Darbodys ac pam ddylwn cysidro dysgu mwy amdanddo?

Darbodys ac yr Amgylchedd; Beth yw Darbodys ac pam ddylwn cysidro dysgu mwy amdanddo? Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol i chi o'r offer sydd ar gael i ymarferydd Darbodys a sut y gellir defnyddio'r offer hyn mewn unrhyw leoliad i nodi materion a darparu atebion addas a all helpu i arwain cynhyrchiant a lleihau costau. Mae Darbodys yn boblogaidd iawn ymhlith cynhyrchu a gweithgynhyrchu, ond ar y gweithdy yma byddwch hefyd yn dysgu sut y gall ddod â manteision i leoliad swyddfa mwy traddodiadol. Byddwch hefyd yn dysgu sut y gall technegau Darbodys pan gaiff eu cymhwyso efo arferion amgylcheddol cadarnhaol gael canlyniadau buddiol o ran effeithlonrwydd, gwella elw, gan ddangos cyfrifoldeb cymdeithasol da a gall helpu unrhyw dîm rheoli i ddeall y prosesau y maent yn eu rheoli, yr effaith sydd ganddynt ac ffyrdd syml o newid sy'n cael ei gefnogi gan ymchwiliad trylwyr a dadansoddiad o'r broblem. Gweithdy blas yw hwn, lle byddwch chi'n dysgu pa offer sydd ar gael i'r ymarferydd Darbodys sy'n dymuno gwneud dewisiadau amgylcheddol cadarnhaol, fodd bynnag, nid yw wedi'i fwriadu ar gyfer rhywun sydd eisoes wedi'i sefydlu technegau rheoli Darbodys neu 6Sigma.

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 09:30 - 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/lean-and-the-environment-what-is-lean-and-why-should-i-consider-learning-more/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11446