Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diwrnod Cofio'd Holocost 2018

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Diwrnod Cofio'd Holocost 2018

Thema eleni yw 'The Power of Words', gyda hyn mewn golwg, yr ydym yn dod ag arweinwyr cymunedol at ei gilydd fel Maer Wrecsam, y Cynghorydd John Pritchard, yr Esgob Peter Brignall, Eric Ngalle Charles, bardd o Camerwn sydd wedi cymryd lloches ac ysbrydoliaeth yng Nghymru, Kate Hutchinson, siaradwr LGBT. Bydd y ddau areithiau olaf yn cael eu cywasgu i farddoniaeth gan bobl leol Voicebox, Peter Rogers a Natasha Borton. Yn ystod y bore bydd cyfle i weld arddangosfa, sy'n cynnwys gwybodaeth am yr Holocost a'r genocidau dilynol, ochr yn ochr ag ysgrifennu creadigol gan fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr, a chyfle i oleuo cannwyll yn cofio'r rhai a gollodd eu bywydau a hefyd yn cymryd rhan yn y dau funud tawelwch. Gwahoddir gwesteion i fwyta gyda'i gilydd ar ôl y digwyddiad, o luniaeth ysgafn a ysbrydolir gan y gwledydd a'r diwylliannau a erlid yn ystod yr Holocost.

Lleoedd: Wrexham Memorial Hall, Bodhyfryd, Wrexham, LL12 7AG
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 10am - 12pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Natasha Borton ar 01978 312556 neu ebost natasha.borton@avow.org

Swyddfa Bocs: 01978 312556 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/holocaust-memorial-day-the-power-of-words-tickets-41333005131 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11470