Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Bellevue – Helfa Cwningen y Pasg

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Parc Bellevue – Helfa Cwningen y Pasg

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac a gwella’r sgiliau sydd gennych eisoes. 10.00am – 3.00pm Oed 7+ £7.50 Lleoedd cyfyngedig, ffoniwch 01978 844028 i archebu lle ymlaen llaw os gwelwch yn dda

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 26/03/2018
Amseroedd: 10.00-3.00pm

Addas ar gyfer Age 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11484