Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngerdd Grand Gala i helpu Ysbyty Maelor Wrecsam

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cyngerdd Grand Gala i helpu Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae Kieron-Connor Valentine yn cyflwyno Cyngerdd Grand Gala i helpu Ysbyty Maelor Wrecsam. Cynhelir y cyngerdd yng Nghapel Bethel, Ponciau, Wrecsam ar Ionawr 26ain am 7pm. Prisir pob tocyn o £ 4. Mae'r gweithredoedd yn cynnwys Erin Fflur, Ysgol I.D. Hooson, Côr Sir Wrecsam, Cor Daw a'r dawnssiwr stryd Tom Hughes-Lloyd.

Lleoedd: Capel Bethel Chapel, Ponciau, Wrexham
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Kieron-Connor Valentine ar 07715270831 neu ebost kieronconnor@hotmail.co.uk

Swyddfa Bocs: 07715270831

Pris Tocyn: £4

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11493