Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Noso Cwis (Banc Bwyd Wrecsam)

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Noso Cwis (Banc Bwyd Wrecsam)

Noson Cwis & Raffl I helpu Banc Bwyd Wrecsam
£1 y pen
Dim ond troi i fyny!

Lleoedd: Wrexham Lager Club, 1 Union Road, Wrexham
Dyddiad: 23/02/2018
Amseroedd: 8.30pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Sally Ellinson ar 07538 547971 neu ebost info@wrexham.foodbank.org.uk

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11512