Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Noson yn yr Opera

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Noson yn yr Opera

Cyngerdd Dathliad Gala gyda gwesteion arbennig Stiwdio Opera Gogledd Cymru mewn rhaglen o 10 o Operâu mwyaf poblogaidd o bob amse.

Lleoedd: William Aston Hall, Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 24/02/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Balcony £12; Stalls £10; Concessions £8; Students and Children under 16 £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11540