Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhiwabon Ffair gwanwyn

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Rhiwabon Ffair gwanwyn

Ystod eang o grefftau stondinau gan gynnwys ffotograffiaeth, gemwaith, anrhegion pren, teganau wedi'u gwneud â llaw, crefftau ogystal, rhoddion Pasg a lluniaeth. Stondinau hefyd o Eglwys y Santes Fair, Eglwys Fethodistaidd Rhiwabon ac ambiwlans Cymru. Yn ogystal â gemau a tocynnau Hunt Bunny ffrindiau Rhiwabon. Hwyl i'r teulu i gyd.

Lleoedd: Ruabon Village Hall
Dyddiad: 24/03/2018
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sarah Giles ar 07789 727413 neu ebost sarahmather13@btinternet.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11544