Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hwyl Crefftau Llyfrgell y Waun

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Hwyl Crefftau Llyfrgell y Waun

Hwyl Crefftau

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 26/03/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. - 3.30 p.m.

Addas ar gyfer Under 10

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 27 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11568