Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwyl Geiriau Wrecsam: Wrecsam ar fy Meddwl

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gwyl Geiriau Wrecsam: Wrecsam ar fy Meddwl

Wrecsam Ar Fy Meddwl fydd thema’r digwyddiad agoriadol gwych hwn, yn dathlu gorffennol a phresennol y dref gyda pherfformiadau o destunau a gyfansoddwyd gan dîm cyfnewid o feirdd lleol, disgyblion ysgol a phensiynwyr, yn ogystal â chaneuon gan Gôr Cymunedol Wrecsam.

Lleoedd: Ty Pawb, Market Street, Wrexham, LL13 8BY
Dyddiad: 21/04/2018
Amseroedd: 11.00am

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexhamcarnivalofwords.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11581