Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwyl Geiriau Wrecsam: Phil Rickman yn sgwrsio gyda Paul Jeorrett

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gwyl Geiriau Wrecsam: Phil Rickman yn sgwrsio gyda Paul Jeorrett

Phil Rickman yw awdur nofelau dirgelwch Merrily Watkins, ac mae’n archwilio i beth mae bwrwyr cythreuliaid cyfoes wir yn ei wneud. Mae o hefyd wedi ysgrifennu sawl nofel am y goruwchnaturiol yn cynnwys dau am y consuriwr Elisabethaidd John Dee. Mae o wedi llwyddo ar ben ei hun i droi Swydd Henffordd yn un o siroedd tywyllaf Lloegr! Nid dyna’r cyfan, mae o hefyd yn cyflwyno “Phil the Shelf” ar BBC Radio Wales.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 21/04/2018
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11582