Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwyl Geiriau Wrecsam: Nicci French

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gwyl Geiriau Wrecsam: Nicci French

Mae dau hanner o’r tîm ysgrifennu nofelau trosedd blaenllaw a elwir yn Nicci French (Nicci Gerrard a Sean French) wedi bod yn hynod o lwyddiannus am dros ugain mlynedd. Mi fyddant yn siarad am y gwahanol heriau yn eu bywyd ysgrifenedig: y cefndir i'w nofelau seicolegol cyffrous; creu cyfres 'Frieda Klein’; a’r sialens o gyd ysgrifennu – a hynny i gyd tra'n gwpl priod!

Lleoedd: Ty Pawb, Market Street, Wrexham, LL13 8BY
Dyddiad: 21/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11583