Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwyl Geiriau Wrecsam: Shakespeare Hot Under the Collar - Noson Llyfr y Byd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gwyl Geiriau Wrecsam: Shakespeare Hot Under the Collar - Noson Llyfr y Byd

Mae Company of Voices yn cyflwyno pedwar o’u hoff ddyfyniadau o Much Ado About Nothing, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice ac A Midsummer Night’s Dream. O ddrama ddwys i gomedi doniol o bersbectif craff Shakespeare ar bob math o berthnasau. Mae Company of Voices yn grwp sy’n arbenigo mewn theatr a chaneuon cynnar. Dewch i weld “Hot Under The Collar” ar daith yn Wrecsam. Bydd llyfrau gwych yn cael eu rhoi hefyd i ddathlu Noson Llyfr y Byd.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 23/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11586