Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith Gerdded Cronfeydd Dwr Rhosllanerchrugog

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Taith Gerdded Cronfeydd Dwr Rhosllanerchrugog

Cyfarfod yn Maes Parcio’r Sun Inn (LL14 2LG) Cychwyn 6:30pm 5.5 milltir 2-3 awr Dim Cwn Am Ddim Llethrau, rhostir, glaswelltir a chamfeydd.

Lleoedd: the Sun Inn Car Park (LL14 2LG)
Dyddiad: 18/07/2018
Amseroedd: 6:30pm - 9:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Sion Roberts Sion.Roberts@wrexham.gov.uk ar neu ebost Sion.Roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11667