Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

GARDD FURIOG FICTORIANAIDD ERLAS GWERTHIANT PLANHIGION

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

GARDD FURIOG FICTORIANAIDD ERLAS GWERTHIANT PLANHIGION

Mae gennom ystod o blanhigion, unflwyddiaid, planhigion lluosflwydd, perlysiau a llysiau i gyd ar werth am brisiau rhesymol. Dewch draw i sbio dros ein gardd brydferth.

Lleoedd: Erlas Victorian Walled Garden, Bryn Estyn Road, Wrexham, LL13 9TY
Dyddiad: gan 23/04/2018 i 28/04/2018
Amseroedd: 10:00 - 15:00

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Kate harcus ar 01978 265058 neu ebost kate.harcus@erlas.org

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11687