Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parth Dychymyg yr Amgueddfa

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Parth Dychymyg yr Amgueddfa

Parth Dychymyg yr Amgueddfa - ein gofod cyfeillgar i’r teulu sydd wedi ei gynllunio’n arbennig i’r rhai dan 5 oed. Parciwch, canfyddwch, dysgwch, chwaraewch, lliwiwch, crëwch a mwynhewch! Hefyd y Gornel Gwisg ar gyfer plant 6-10 oed.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 24/05/2018 i 26/05/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10 a.m. - 5 p.m. Sat: 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Families with children aged under 5

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297 460

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11704