Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llyfrgell Brynteg Prynhawn Coffi yn helpu Hosbis Plant Ty Gobaith

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Llyfrgell Brynteg Prynhawn Coffi yn helpu Hosbis Plant Ty Gobaith

Llyfrgell Brynteg Prynhawn Coffi Dydd Mercher Mai 23 2-5pm Beth allai'r llyfrgell wneud i chi? Dewch i weld beth sydd ar gael! Mae'r holl enillion yn helpu Hosbis Plant Ty Gobaith. Helfa Drysor i'r Plant - Crefft Oedolion - Sesiwn Crefft i'r Plant - Amser Stori - Lluniaeth - Raffl - Corn Lon Cof - Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Wrecsam. Dewch i ymuno yn yr hwyl!

Lleoedd: Brynteg Library, Quarry Road, Brynteg, LL11 6AB
Dyddiad: 23/05/2018
Amseroedd: 2-5pm

Addas ar gyfer ALL

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library.wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: DONATIONS

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11715