Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

O Dan y Bwau

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

O Dan y Bwau

Mae O Dan y Bwâu yn dychwelyd eleni gyda rhestr wych arall o fandiau lleol, tân gwyllt a sioe olau anhygoel. Mae wedi’i osod dan Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddwr a Chamlas Pontcysyllte, ac mae’r profiad unigryw hwn yn un na ddylech ei fethu.

Oedolion: £10, Dan 16: £5, Teulu: £30 Dan 3: Am Ddim

Lleoedd: The Bont, Pontcysyllte
Dyddiad: 20/07/2018
Amseroedd: 7pm - 11pm (gates open 5.30pm)

Addas ar gyfer All

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 292419 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://uta2018.eventbrite.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Various

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11750